วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระนามองค์นาคราช และรายละเอียดเฉพาะองค์


วันอังคารที่ 25/10/59
พระนามองค์นาคราช และรายละเอียดเฉพาะองค์
เศียรลำดับที่ 1-9


สี : ชมพู เขียว ม่วง ขาว แดง น้ำเงิน เหลือง ฟ้า ส้ม

จำนวนเศียร 9 เศียร

พระนาม : พระนางโสมาสีวิกาเทวะนาคเทวี

เพศ : หญิง (นาคเทวี)คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :

- สิริโฉมงดงาม
- เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว
- มีวาจาสัตย์
- มีญานบารมี และคุณลักษณะประจำองค์ของพญานาคราชทั้ง 9
- บูชาความรัก และมั่นคงในรัก


ฐานันดรศักดิ์ :

- นางผู้ถูกถ่ายทอดวิชาและพระเวทย์จากเทพสามตา (ฤาษี)
- พญานาคราชกษัตรีผู้ปกครองอาณาจักรขอม
- พญานาคราชต้นตระกูลอาณาจักรขอม 9 เศียร
- ชายา (องค์เทพฤาษี) พระชัยวรมันที่ 7

หน้าที่ :

- ควบคุมการสร้างปราสาททั้งหมดที่อยู่ในอาณาจักรขอม กลุ่มนครวัด-นครธม
- ปกครองอาณาจักรขอม
- ขยายเผ่าพันธุ์ ให้กำเนิดประชากร (ร่างเป็นมนุษย์ แต่มีอิทธิ์ฤทธิ์ พลังวิเศษจากพญานาค)
- สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากร และแหล่งน้ำ
- สร้างอาณาจักร และความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ

สถานที่ประทับ :

- (เดิม) ปราสาทวิเมียนอากาศ หรือ ปราสาทพิมานอากาศ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
- (ปัจจุบัน) ปราสาทภูเพ็ก (จังหวัดสกลนคร) ประเทศไทย

ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค :
- พญานาคราชแผ่พังพาน 9 เศียร เศียรทั้ง 9 มีสีทองอมส้ม
- พระวรกายสีเขียวอ่อนเลื่อมน้ำตาลเข้มอมแดง เกล็ดสีทอง

ภาคมนุษย์ :
- พระพักตร์กลมมน ผิวกายขาวเหลือง รูปร่างผอมบาง
- เกศาหยักศกสีน้ำตาลทอง เกล้าครึ่งศีรษะเป็นมวยสูง ปล่อยปลายสยาย
- สวมผ้าแถบสีน้ำตาลทอง
- ผ้านุ่งสีน้ำตาลทอง
- สวมแหวนอัญมณีสีแดงที่นิ้วชี้ขวา สวมรัดแขนเป็นทองเกลี้ยง
- สวมกำไลพญานาคข้อมือซ้าย
- สวมกำไลข้อเท้าเป็นทองเกลี้ยง
- สวมสร้อยคอเป็นแบบห่วงทองเกลี้ยง มีอัญมณีตรงกลางรูปทรงแปดเหลี่ยมสีแดง

ภาคอิทธิฤทธิ์ :
- ดวงตาสีแดงอมส้ม เป็นเลื่อมสลับสี
- เฉพาะมุมพระโอษฐ์บนทั้ง 2 ข้าง ปรากฎเขี้ยวสีขาวยาวลงมาประมาณ 1 เซ็นติเมตร ขณะแย้มพระสรวล

บัลลังก์ประทับ :
- เตียงบรรทมเป็นแบบเรียบ ไม่มีการแกะสลักใด ๆ หัวเตียงมีลักษณะเป็นห้าเหลี่ยม บุด้วยผ้าสีเทาควันบุหรี่ ทอลวดลายบนเนื้อผ้าด้วยดิ้นสีเงิน


อื่น ๆ :
- องค์เทพสามตา (ฤาษีที่มีรอยสักอักขระยันต์สีแดงตามร่างกาย เป็นผู้สร้างตัวตนของพระนางนาค
เก้าเศียรให้กำเนิดขึ้น โดยการเสกด้วยอาคม เพื่อสร้างประชากร ความเจริญ รุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ และอาณาจักร 

- องค์เทพสามตา อัญเชิญองค์อาทิตยสิทธิ์มหานาคราช (พญานาคราชเจ้า 7 เศียรแห่งเมืองนครวัด 
นครธม) มากำหนดเขตพื้นที่ สำหรับทำพิธีกรรมอัญเชิญดวงจิตให้กับพระนางนาคเก้าเศียร

- บริเวณปราสาทวิเมียนอากาศ (พิมานอากาศ) และพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน คือ สถานที่ที่องค์อาทิตยสิทธิ์มหานาคราชกำหนดเขตไว้สำหรับประกอบพิธีกรรม

- องค์เทพสามตาอัญเชิญดวงจิต และวิญญาณแห่งเทพพญานาคราชเจ้าทั้ง 9 ที่อยู่ในวัง และตามสถานที่ประทับของแต่ละองค์ เข้าสู่กายนิมิตของพระนางนาควันละ 1 เศียร จนครบ 9 เศียร รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน

- องค์เทพสามตา ตั้งชื่อพระนางนาคเก้าเศียรองค์นี้ว่า "โสมา” และมอบมนต์ไว้ใช้กำกับพญานาคราชเจ้าทั้ง 9 เศียรของท่าน จำนวน 1 บท (แต่พระนางนาคโสมาไม่เคยนำมาใช้)

- เมื่ออัญเชิญดวงจิตครบ 9 วัน สรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่ประกอบพิธีกรรม ต่างก็ได้รับญานบารมีที่สูงขึ้น กลายเป็นพญานาคทั้งหมด รวมไปถึงพญางูจงอางที่มีนามว่า "สักกะ" และ "แสงนิล" ผู้เป็น
คู่ครอง โพรงอาศัยของท่านก็อยู่ในตำแหน่งที่มีการประกอบพิธีกรรมด้วย

- พญานาคราชเจ้าทั้ง 9 เศียรทำหน้าที่เพื่อพระนางนาคโสมา ดุจมีดวงใจเป็นหนึ่งเดียว และเรียกพระนางนาคโสมาว่า "เจ้านางน้อย"

- พระนางนาคโสมา และองค์อินทรนาคราช (เศียรที่ 2) มีความผูกพันต่อกันเป็นคู่รัก

- องค์อินทรนาคราช (พญานาคราชเจ้าแห่งพนมบุรี) ได้สร้างปราสาทวิเมียนอากาศขึ้น เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระนางนาคโสมา

- พระนางปั้นแต่งที่ประทับภายในปราสาทวิเมียนอากาศ (พิมานอากาศ) ด้วยอาคม มีลวดลายลงรักสีเงิน (ขาวเหลือบมุก) บนผนังปราสาทสีน้ำตาลเข้มอมแดง

- พญางูจงอาง "สักกะ" สำนึก และชื่นชมในพระบารมีของพระนางนาคโสมา ที่ทำให้ตนได้กลายเป็นพญานาค จึงจงรักภักดี และเฝ้ามองที่จะใกล้ชิดท่านด้วยใจปฏิพัทธ์

- เมื่อพระนางนาคโสมา รับรู้ถึงความจงรักภักดีของพญานาคสักกะ จึงรับเข้าเป็นทหารนาคของท่าน  
ด้วยความเก่งกล้าจึงถูกแต่งตั้งให้เป็น "ขุนสักกะนาคราช" ทหารเอกในความปกครองขององค์อาทิตยสิทธิ์มหานาคราช (เศียรที่ 5)

- ความจงรักภักดีของขุนสักกะนาคราช ทำให้พระนางนาคโสมา มอบหมายให้เป็นผู้ทำงานสำคัญที่ไม่เป็นทางการ  ขุนสักกะนาคราช จะใช้คำเรียกแทนองค์พระนางนาคโสมาว่า "แม่นางเจ้า"

- พระนางนาคโสมาถูกกำหนดให้พบกับฤาษี (ผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตาร) และบริวาร เพราะต้องมีหน้าที่สืบขยายเผ่าพันธุ์ตามความประสงค์ขององค์เทพสามตา

- พระนางนาคโสมา จึงมีหน้าที่ ๆ ต้องสมสู่กับฤาษี (
ผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตาร) เพื่อสร้างประชากร โดยใน 1 วัน จะจุติประชากรได้เพียง 1 ชีวิตเท่านั้น 

- ในการสมสู่แต่ละครั้ง พระนางนาคโสมาจะไม่ตั้งท้องและคลอดแบบมนุษย์ทั่วไป ประชากรของท่านจุติเป็นกายนิมิต แล้วกำเนิดออกจากท้องในทันที ประชากรที่กำเนิดจากการสมสู่นี้จะมี 2 แบบ จุติต่างกันวันเว้นวันระหว่างประชากรที่เป็นพญานาค กับประชากรที่เป็นกึ่งมนุษย์-กึ่งพญานาค ตามคุณลักษณะดังนี้
     แบบที่ 1 (ประชากรที่เป็นพญานาค) จะมีชีวิตอาศัยอยู่ในพิภพใต้ดิน หรือในบาดาลได้ตลอดเวลา แต่จะอยู่บนพื้นดินติดต่อกันได้เพียงครั้งละ 7 วัน โดยจะต้องกลับลงสู่พิภพ หรือบาดาลก่อน จึงจะขึ้นมาบนพื้นดินได้ใหม่)
     แบบที่ 2 (ประชากรที่เป็นกึ่งมนุษย์-กึ่งพญานาค) จะมีชีวิตอาศัยอยู่บนพื้นดินได้ตลอดเวลา แต่จะลงไปในพิภพใต้ดิน หรือบาดาลติดต่อกันได้เพียงครั้งละ 7 วัน โดยจะต้องกลับขึ้นไปบนพื้นดินก่อน จึงจะลงไปในพิภพใต้ดิน หรือบาดาลได้ใหม่) ประชากรทั้งสองแบบสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ และเป็นพญานาคได้ ท่านตั้งชื่ออาณาจักรแห่งนี้ว่า "อาณาจักรขอม"

- การสมสู่ และให้กำเนิดประชากรในทุกวัน จะทำให้เกิดมีความอุดมสมบูรณ์ตามมาด้วยทุกครั้งไป จากคุณลักษณะพิเศษที่สามารถลงไปอยู่ในมิติใต้พิภพ เพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อกันได้นั้น ทำให้ประชากรสมัยท่านถูกกล่าวขานว่าเป็นพวก "ขอมดำดิน"

- พระนางนาคโสมา ได้ประทานทรัพยากรความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำ และความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ ประทานกำลังพลที่ล้วนเป็นทหารนาคจากเมืองของพญานาคราชทั้ง 9 เศียร ที่มีพละกำลังวิเศษในการ
สู้รบ ร่วมกับบารมีของฤาษี (ผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตาร) จึงทำให้ฤาษี (ผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตาร) ได้รับชัยชนะในการยึดตีเมือง และอาณาจักรต่าง ๆ ได้สำเร็จ จนได้รับการสถาปนาเป็นพระชัยวรมันที่ 7

- พระนางนาคโสมาสั่งให้พญานาคราชเจ้าแต่ละเศียร สร้างปราสาทหลังใหญ่แต่ละแห่งให้กับ
พระชัยวรมันที่ 7 เพื่อใช้ในการต่าง ๆ ตามความประสงค์ โดยหินที่ถูกนำมาสร้างปราสาทแต่ละแห่งนั้นจะเกิดจากการยกเคลื่อนภูเขาหินทั้งลูก แล้วใช้ความคมของหางพญานาคตัดแท่งหินออกเป็นก้อน รอยตัดจึงเรียบคมบาง หินที่ตัดจะถูกลำเลียงผ่านลำน้ำ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างปราสาท การเคลื่อนย้าย และยกหินก้อนใหญ่ขึ้นตั้งไว้บนยอดปราสาทสูง ล้วนต้องใช้พละกำลังจากประชากรที่จุติจากพระนางนาคโสมา และทหารนาคจากเมืองขององค์พญานาคราชเจ้าทั้ง 9 ซึ่งเป็นเศียรของพระนางนาคโสมาทั้งสิ้น หินทุกก้อนที่ถูกนำไปสร้างปราสาท จะมีน้ำลายของพญานาคที่มีลักษณะเป็นเมือกฟองสีขาวคล้ายน้ำลายมนุษย์ทาเคลือบไว้ เพื่อรักษาสีของหินให้สวยงามสม่ำเสมอ ไม่ซีดจาง เมื่อการสร้างปราสาทแล้วเสร็จ ภูเขาที่เคยใช้เป็นแหล่งตัดหิน จะถูกปิดด้วยมนต์ของพญานาคให้ปกคลุมไปด้วยผืนป่า ไม่สามารถมีใครล่วงรู้ ว่าปราสาทนั้นถูกสร้างด้วยหินจากที่ใด ความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมภายใต้การปกครองของพระชัยวรมันที่ 7 ที่ไม่มีอาณาจักรใดจะทัดเทียมได้ จึงบังเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว

- เมื่อพระชัยวรมันที่ 7 ได้รับชัยชนะในการสู้รบ อาณาจักรอื่นต่างถวายธิดาและบริวารมาเป็นเครื่องราชบรรณาการ พระชัยวรมันที่ 7 ทรงรับไว้ไม่ปฏิเสธ เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์มีมเหสีอื่นที่เป็นมนุษย์

- บริวารของพระชัยวรมันฯ และบริวารที่มาจากต่างเมืองของมเหสีต่าง ๆ ได้สืบพันธุ์ และให้กำเนิดมนุษย์ขึ้นในอาณาจักรขอม

- มเหสีที่เป็นมนุษย์ เกิดความริษยาที่พระชัยวรมันฯ ต้องมาสมสู่กับพระนางนาคโสมาทุกคืน จึงรังเกียจ และกล่าวหาพระนางนาคโสมา และประชากรของท่านว่าไม่ใช่มนุษย์ อีกทั้งพระชัยวรมันฯ ไม่ยึดมั่นในหน้าที่ และคำพูดที่เคยให้ไว้ต่อกัน พระนางนาคโสมาจึงได้ชื่อว่า “รักกับกษัตริย์ที่ไม่ได้มีใจดวงเดียว”

- ความเสียใจ จึงได้มอบหมายให้ขุนสักกะนาคราช ข้ารองบาทคนสนิทไปลอบปลงพระชนม์พระชัยวรมันที่ 7

- ด้วยพระบารมีของพระชัยวรมันที่ 7 ขุนสักกะนาคราชไม่สามารถสังหารพระองค์ได้ แต่ด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระนางนาคโสมา จึงได้พ่นพิษของตน (ลักษณะเป็นกลุ่มควันสีขาว มีฤทธิ์เป็นกรด) ใส่พระชัยวรมันที่ 7 แล้วหลบไปปลิดชีพด้วยสังวาลย์จากอกของตนสิ้นใจตายใต้โพรงหิน

- เมื่อพระนางนาคโสมา ทราบว่าขุนสักกะกระทำการตามคำสั่งไม่สำเร็จ และหนีไปปลิดชีพตนเอง 
ท่านจึงปิดปราสาทวิเมียนอากาศ และสาปตนเองด้วยอาคม ให้จมลงสู่พื้นล่างใต้พิภพ ประชากรที่เป็นพญานาคแท้จำนวนมากที่รักท่าน ทั้งหมดจมตามท่านลงไปพร้อมกันในโพรงมิติซ้อนมิติลึกลงไปใต้พื้นดิน ณ บริเวณด้านล่างใต้ปราสาทวิเมียนอากาศในประเทศกัมพูชา (อาณาจักรขอมล่มสลาย) 

- หลังจากพระนางนาคโสมาล่มสลายอาณาจักรขอมลงสู่ใต้พิภพ พระชัยวรมันที่ 7 มเหสี และบริวารที่เป็นมนุษย์กลายเป็นอาณาจักรเขมร หรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน เมื่อความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญต่าง ๆ เสื่อมสลายลง ผู้คนที่เหลืออยู่บนพื้นดินต่างโกรธแค้น สาปแช่งพระนางนาคโสมา และ
ขุนสักกะนาคราชที่ได้พ่นพิษใส่พระชัยวรมันที่ 7 ไว้ จนเป็นเหตุให้มือของพระชัยวรมันที่ 7 กุดลง (มีบางบทความเขียนไว้ว่า ขณะที่พระชัยวรมันที่ 7 สังหารนางนาคเก้าเศียรนั้น เลือดของนางนาคฯ กระเด็นถูกพระองค์จนเป็นเหตุให้พระองค์เป็นโรคเรื้อนก็มี) 

- ผู้คนและแผ่นดินเขมรต้องคำสาปของพระนางนาคโสมามาอย่างยาวนาน เกิดภัยสงคราม ความยากจน พระพุทธศาสนาไม่เข้าถึง คนเขมรในปัจจุบันไม่สามารถหาหลักฐาน เครื่องมือ และวิธีการสร้างปราสาทในสมัยอาณาจักรขอมได้ การสร้างปราสาทน้อยใหญ่ โดยมนุษย์หลังสมัยอาณาจักรขอมของพระนางนาคโสมา สร้างได้จริง แต่ความวิจิตรในการสลักหินไม่สวยงามและความละเอียดอ่อน ปราสาทที่ถูกค้นพบล้วนแต่ผุพังลงแทบไม่เหลือโครงสร้างหลัก

- ดวงจิตของขุนสักกะนาคราชได้ถูกชุบชีวิตในบารายณ์ข้างปราสาทวิเมียนอากาศ และขมาต่อ
พระชัยวรมันที่ 7 ณ ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ประเทศกัมพูชา (เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555)

- ดวงจิตขุนสักกะนาคราชหลุดพ้นจากคำสาป (เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2557)

- ทุกดวงจิตของประชากรพญานาคแท้ที่จุติจากท้องของพระนางนาคโสมาที่ต้องคำสาป ได้ถูก
ปลดปล่อย ณ ยอดปราสาท
วิเมียนอากาศ  ดวงจิตพระนางนาคโสมาถูกถอนสะกด และอโหสิกรรมต่อพระชัยวรมันที่ 7  ณ บริเวณลานพระเจ้าขี้เรื้อน  (เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555)

- พระนางนาคโสมา สื่อเรื่องราวความรักของท่านไว้ว่า

"เรามีหน้าที่ เรามีคนที่เรารัก เรามีคนที่รักเรา"

อธิบายความว่า :-

(เรามีหน้าที่) หมายถึง ท่านมีหน้าที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้างประชากร เพื่อขยายอาณาจักรให้เรืองอำนาจแก่พระชัยวรมันที่ 7 ตามความประสงค์ของเทพสามตา เมื่อพระชัยวรมันที่ 7 ไม่มีวาจาสัตย์ตรงตามที่ให้ไว้ ท่านก็เข้มแข็งในการตัดสินใจยุติทุกอย่างลงด้วยความเด็ดเดี่ยว

(เรามีคนที่เรารัก) หมายถึง พระนางนาคโสมา มั่นคงในรักต่อพญานาคราชเจ้าผู้เป็นคนรักของท่าน คือ องค์อินทรนาคราช (ผู้เป็นเศียรที่ 2) ด้วยการอธิษฐานจิต ขอตามไปจุติเป็นคนรักขององค์อินทรนาคราชในทุกชาติภพ  (สื่อ ณ บริเวณด้านหลังสถูปพระธาตุพนมองค์เดิม)

(เรามีคนที่รักเรา) หมายถึง ขุนสักกะนาคราช ผู้จงรักภักดี และมีใจปฏิพัทธ์ต่อพระนางนาคโสมา   สละครอบครัวถวายงานเป็นข้ารับใช้ในงานสำคัญที่พระนางนาคฯ ประสงค์ด้วยความซื่อสัตย์ เมื่อกระทำการไม่สำเร็จได้แสดงความจงรักภักดี  โดยวิธีปลิดชีพตนเอง

- ดอกไม้ของพระนางฯ มีชื่อว่า "ทิวายัณห์" เป็นดอกไม้ที่อยู่ใต้ดิน มีกลีบดอกสีขาวครีม กำเนิดขึ้นใน
ป่าหิมพานต์ ในทุกคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เต็มดวง ดอกไม้นี้จะผุดขึ้นมาจากใต้ดิน เพื่อบานรับแสงจันทร์ แล้วหุบกลับคืนลงสู่ใต้ดินเช่นเดิม
บทอัญเชิญ : " โอม โสมา สีวิกาเทวะ นาคะเทวี "

ผู้เกี่ยวข้อง : มีปรากฏแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ : http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post.html และ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8220.html

เศียรลำดับที่ 1
สีชมพู
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : มณีนครทรรธนาคราช
เพศ : ชาย-หญิง (นาคะ-นาคี)

คุณลักษณะเด่นประจำองค์
:

- มุ่งมั่นรักษาศีล
- ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
- กลายร่างเป็นอะไรก็ได้ทั้งชายและหญิง เมื่อกลายร่างแล้วจะมีฤทธิ์เทียบเท่ากับคน ๆ นั้น

ฐานันดรศักดิ์
: เจ้าเมืองม่านฟ้า ประเทศพม่า


สถานที่ประทับ
: ดูแลและปกปักรักษาพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า


ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีชมพู พระวรกายเกล็ดสีขาวส้ม ครีบสีทอง เศียรสีแดง นัยน์ตาสีส้ม

ภาคมนุษย์ :
พระพักตร์สีขาว แต่งองค์ชุดคล้ายเทวราชประจำทิศ สวมกางเกงแพร ชุดขาว-ชมพูเลื่อม

สวมรัดแขนมีจีบยก สังวาลย์สีชมพู สายสังวาลย์สีทอง

อื่น ๆ
:
ลักษณะเศียรทางภาคเหนือ, พระแม่มนสาเทวีในศาสนาฮินดู


บทอัญเชิญ : " จันทมณี สุริยะโชติ เอหิจิตตัง ม่านฟ้าปะทัง จุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง
: --


ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ 
http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8972.html


เศียรลำดับที่ 2
สีเขียว
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : อินทรนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- เนรมิตตนให้มีขนาดใหญ่โตและยาวได้มากตามความต้องการ
- เดินทางไปไหนก็ได้ ได้รับพรจากพระอิศวร (อวตาร)

ฐานันดรศักดิ์
: เจ้าเมืองแห่งพนมบุรี (ใต้บาดาลสามารถเชื่อมไปยังวิมานบนอากาศ)


สถานที่ประทับ
: บึงใต้ฐานสถูปพระธาตุพนมองค์เดิม
(วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประเทศไทย

(ใต้บาดาลสามารถเชื่อมไปยังวิมานบนอากาศ)

ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค :
เป็นพญานาคราชสีเขียว
พระวรกายสีเขียว
เศียรสีทอง
นัยน์ตาสีแดงเข้ม

ภาคมนุษย์ :
แต่งองค์สวมสังวาลย์สีเขียว
พระพักตร์คมเข้ม  
มีเครา มีเศียรพญานาคไทย 3 เศียรแผ่พังพาน
เศียรทั้ง 3 เปรียบเสมือนช้างสามเศียร (ช้างเอราวัณ) พาหนะของพระอิศวรเจ้า

อื่น ๆ
:
อิศวรครอบร่าง


บทอัญเชิญ : " อินทรราชา นาคะพุทธา พนมราชจุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง
:  มีปรากฎแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_7721.htmlเศียรลำดับที่ 3
สีม่วง
จำนวนเศียร 5 เศียร
พระนาม : ฉัตรบำเพ็ญสุทัศน์นาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- มีญานบารมีสูง
- รักความยุติธรรม
- เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้

ฐานันดรศักดิ์ : เจ้านาคราชแห่งพิมายนคร ชายาพระนามว่า ศิริจันทรานาคราช

สถานที่ประทับ : ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีม่วง พระวรกายสีม่วง ครีบสีทอง ท้องสีฟ้า
ภาคมนุษย์ : ยังไม่ปรากฎ

อื่น ๆ : นาคราชขอมเก่า

บทอัญเชิญ : " สุทัศน์นาคราช ชัยยะพุทธา โอมมหาเตโช จุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง :  --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/06/blog-post.htmlเศียรลำดับที่ 4
สีขาว
จำนวนเศียร 5 เศียร
พระนาม : สุวรรณทนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
ขาวดุจผู้ทรงศีล
- กำหนดญานบารมีได้สูงมาก
- สามารถชุบชีวิตคนได้
- ดูแลประชาชนของพระนาง

ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าบาดาลแห่งพนมรุ้งนคร

สถานที่ประทับ : พนมรุ้ง (เทวราชดูแลทั้ง 9 ทิศ)

ฉลองพระองค์ : พระวรกายเป็นสีขาวขลิบทอง
เศียรสีขาวอมชมพู ครีบสีทอง แต่งชุดสีขาวเมื่อเป็นคน หมั่นบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ สร้อยสังวาลย์เป็นสีทองอมชมพู

บทอัญเชิญ : "สุวรรณมัชชะ ปะมะทัง สักกะระยานัง เอหิพุทโธ"

ผู้เกี่ยวข้อง :  มีปรากฎแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8227.html

เศียรลำดับที่ 5
สีแดง
จำนวนเศียร  7 เศียร
พระนาม : อาทิตยสิทธิ์มหานาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- วาจาสิทธิ์
- พระเวทย์
- อยู่หลังเมื่อพระนางออกว่าราชการ นำหน้าพระนางเมื่อมีภัย
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าแห่งเมืองนครวัด นครธม
เจ้าแห่งลุ่มน้ำทั้ง 9 ในเขมร
พญานาคราชขอม 7 เศียร
สถานที่ประทับ : ปราสาทนครวัด นครธม จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ฉลองพระองค์
ภาคพญานาค : ตาสีแดง เศียรสีแดงเข้ม ท้องสีขาวอมแดง (มีให้เห็นตามปราสาททั่วไปในเขมร)
ภาคมนุษย์ : เสื้อสีขาว กางเกงสีแดง สวมกำไลที่ข้อเท้าข้างขวา ใบหน้ามีเครา และหนวด ใบหน้าคม รูปร่างสันทัด มีพลังจิตที่เข้มแข็ง   เข้าถึงยาก ชี้นิ้วไปข้างหน้าปราบศัตรูและหมู่มาร
บทอัญเชิญ : "อาทิตยะ มะยะสะภา สุยาธินัง สุปะนัตตัง เอหิจิตติ"
ผู้เกี่ยวข้อง :  --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 6
สีน้ำเงิน
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : เอนกอังกูรจันทนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- ชอบความเงียบ สันโดด
- ไม่ยอมใคร มีอาคมเก่งกล้า
- หายตัวได้
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ
สถานที่ประทับ : ปราสาทเมืองสิงห์ ถ้ำ และ เขื่อนต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราช 1 เศียร ลำตัวและเกล็ดเป็นสีน้ำเงิน ใต้ท้องเป็นสีดำ เศียรเป็นสีแดง นัยน์ตาสีน้ำเงินเข้ม
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดสีขาวคล้ายฤาษี มีเครายาวมาก
อื่น ๆ : วันเพ็ญในเขื่อนท่านจะลอยขึ้นผิวน้ำ มีบุญถึงได้พบท่าน
บทอัญเชิญ : " สิงหราชเดโช จุติมะยัง เอหิจิตตัง จุติ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 7
สีเหลือง
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : จันทผ่องอำไพนาคราช
เพศ : หญิง (นาคี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- สั่งเป็น สั่งตายได้
- คนเขมรกลัวยิ่ง
- พูดน้อย
- มีเสียงหวานไพเราะ แต่เข้มด้วยพลัง
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองอุบลศรีนคร (รามเทพ)
สถานที่ประทับ : จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศกัมพูชา (เขมรตอนต้น)
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชขอม 3 เศียร พระวรกายสีเหลือง ครีบสีทอง ท้องสีขาว เศียรสีทอง นัยน์ตาสีเหลือง
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดแบบชาวอิสานใต้ (ชุดโบราณ) พูดได้ทั้งภาษาไทย และ เขมร ดูแลแม่น้ำโขงส่งให้เขมร
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " จุติปุระ อำไพผ่องศรี จันทนาคี เอหิ มะมะ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 8
สีฟ้า
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : จันทรคุปต์นาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- รักษาคำพูด
- มนตรานาคราช มีพิษที่ร้อนแรง
- ดูแลท้องฟ้า และ ผืนน้ำ
- เคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ดุจภูเขาได้ในพริบตา
- เสกสิ่งของให้กลายเป็นหินได้
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองเวียงจันทร์ (เชียงตุง)
สถานที่ประทับ :
1. กลางลำน้ำโขง บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงแรมมงคล อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
2. ใต้พระธาตุหลวง อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
3. วัดพระแก้ว อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีฟ้า-ขาว 3 เศียร
ภาคมนุษย์ : พระหัตถ์ซ้ายถือกริช สวมเสื้อสีฟ้า สวมกางเกงสีขาว สวมรองเท้าสีทอง
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " จันทมนตรา ธาตุหลวงบูชา จุติ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 9
สีส้ม
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : มณีรัชตินาคราช
เพศ : หญิง (นาคี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- ปิดเปิดญานบารมี
- สิริโฉมงดงาม
- แสนงอน ชอบของสวยงาม
- จัดสรรตกแต่งเครื่องทรงให้กับพระนาง
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองน่าน
สถานที่ประทับ : ใต้เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง ในจังหวัดน่าน
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีส้ม พระวรกายเกล็ดสีขาวส้ม ครีบสีทอง เศียรสีแดง นัยน์ตาสีส้ม
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดไทยภาคเหนือ สีส้ม ผิวขาว สวมอัญมณีชุดใหญ่ ชอบสีทอง
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " มะสุธิยะ จะนะสะยา มณีรัตนะ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --

ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ :
http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_24.html

52 ความคิดเห็น:

คารวะครับท่าน แล้วองค์ทางภาคเหนือ ถ้ำเชียงดาวพอจะทราบไหมครับ ว่า ลักษณะเป็นเช่นไร

ลักษณะของท่านเป็นองค์สีดำนิล มีหงอนสีแดงสั้นๆ ไม่ยาวมาก นัยน์ตาสีแดงขอบตาสีส้ม ลำตัวขนดสามท่อน อยู่บนชะง่อนผาภายในถ้ำ ในถ้ำจะมีพื้นที่เปียกน้ำชื้น ๆ และเป็นมัน มีเพชรพญานาคอยู่ในถ้ำครับ ในถ้ำมีปู่ฤาษีด้วยครับ แต่ไม่ทราบพระนาม

คารวะค่ะท่านอยา
กทราบว่ามณีโชติเกียวข้องกับนาคในอดีตอย่างไรนามนี้เราค่องใจมากต้องถามท่านฝันทุกคืนอดีตเคยมีนาคชื่อมณีโชตีใหมขัติยะนาคาคือะไร

สวัสดีค่ะ
ขอคำแนะนำหน่อย ในต่างประเทศนั้น ยุโรปนี้มีพญานาคท่านรักษามั้ยคะ
ขอบคุณค่ะ

งั้นที่ถ้ำเชียงดาวที่เราเจอก็คงไม่ใช้องค์สีดำอ่ะ .. องค์ไหนอ่ะ สงสัยจะองค์อื่น หรือยังไง แต่ตอนนั้นก็กลัวมากๆๆด้วย ตัวสั่นไปหมดเลย ผ่านมา10กว่าปี ยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลย อยากรู้ชื่อจังเห็นชัดมาก แม้กระทั้ง ปลายหนวดที่พริวไหว รู้สึกถึงลมหายใจเวลาลำตัวเกล็ดขยับ..

พอจะทราบมั้ยคะ. ท่านที่มีองค์สีขาว มีพี่น้อง5องค์คือใครคะ ถ้ารู้ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

อยากรู้เรื่องจิตคะ

ปู่พญานาคท่านมาเข้าฝันบอกชื่อว่าอัคนีแต่ทา่นลำตัวสีเขียวอยากทราบว่ามีใหมคะ

ขอบคุณคะ....ยังมีเรื่องต่างของพญานาคราชอีกไหมคะ

แท้จริง...จอมราชันย์แห่งนาคราชทั้งปวง...ก็คือ องค์หลวงปู่โกณฑัญญะนาคราชเจ้า. ...เป็นพระเชษฐา ขององค์ปู่ศรีสุทโธเจ้าแห่งวังนาคินคำชะโนด สมเด็จองค์ปฐมเสด็จลงบ่ดาลนิมนต์ปู่ขึ้นมาทำงานแทน


พระพุทธองค์108เพื่อล้างโลก

พระวรกายสีขาวล้วน อีกยังมีพระวรกายใหญ่เท่า10คนโอบ แต้มแต่งด้วยสีชมพูแต้มด้านบนพระวรกาย ยามใดแปลงเป็นมนุษย์นั้นพระองค์จะมีรัศมีดั่งจันทราเต็มดวง พระองค์ทรงประทับ ณ เขาถมอรัตน์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ รบกวนขอทราบพระนาม

อยากรู้ว่ามีชื่อนี้ไหมคัฟ
จันทรนาคีนาคราชเจ้า

สวัสดีค่ะ ได้ฝันถึง 1 พระองค์ บริวารบอกว่าชื่อพญาขุนชัย อยู่ทางเหนือ มี 7 เศียร พระวรกายสีดำนะคะ องค์ใหญ่มาก ดูแลอยู่ใกล้วัดที่สวยงามมากเป็นวัดสีงาขาวทาทองประดับชันนาเรีย ไม่ทราบว่าสถานที่ไหน หรือมีอยู่ไหม ด้วยความเคารพค่ะ

ครั้งที่ 1 ผมฝันเห็นพญานาคเกร็ดสีเขียวรุ่งตัวสูงเท่าภูเขา ใช่พ่อมุทจลินไหมครับเพราะบ้านสวนผมอยู่ใกล้วัดพระมุทจลิน
ครั้งที่ 2 ฝันเห็นลำตัวท่านสีฟ้า โดยปรากฎตัวเป็นก้อนเมฆรูปพญานาคตัวสีฟ้า หงอนสีทอง ลอยลงมาที่บ้าน คาบแก้วสีแดงมาว่างไว้ที้บ้านผม
ครั้งที่ 3 เป็นผู้หญิงแก่ๆผมสีดอกเลาเท่างดงาม หมวยปมขึ้นและสวมชุดภูไทสกลนคร อยู่อยู่กลางหนองหาน จ.สกลนคร ท่านพูดกับผมว่า ตัวเจ้าก็เป็นงู เมื่อไหร่จะคืนร่างกับบเานเราสักที แล้วแม่ย่าท่านนั้นก็กลายเป็นนาคสีเขียวใบตองแก่ หงอนสีทอง ท้องสีชมพู มุดลงในหนองหาน
(อยากทราบว่าทั้งสามครั่งที่ผมฝันนี้ คือท่านไดบ่าง) และฝันเจอบ่อยครั้งมาก

อยากทราบว่า มีพญานาคที่มีนามว่า ไกรนเรศ บ้างมั้ย

ข้าพเจ้าชื่อ รชต โคตรสุวรรณ เป็นคนที่ฝันเห็นอะไรแปลกประหลาดเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น เคยฝันเห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระศิวะมหาเทพ พระพิฆเนศ พระแม่กวนอิม...รวมถึงพระเยซูคริส ไม่รู้แรงจิตใต้สำนึกหรือกินอิ่มไป..แต่จะด้วยอะไรก้อตามแต่ข้าพเจ้ามีความศรัทธาเชื่อมันในสิ่งศักดิ์อยู่แล้ว..แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าฝันเห็นเป็นเนืองนิดหรือเห็นประจำคือ..พญานาค..และบริวารทั้งหลายอยู่เป็นประจำ ครั้งนึงเหนื่อยจากการใช้ชีวิตประจำวันรู้สึกท้อแท้ พอเลิกงานในวันนึงรอเรื่อที่ท่าน้ำเจ้าพระยา ได้อธิฐานจิตว่า ลูกเหนื่อยล้าเหลือเกินขอให้ข้าพเจ้าได้ฝันเห็นองค์พญานาคราชด้วยเถิดเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งต่างๆ...คืนนั้นเองท่านมาปรากฏกายพาข้าพเจ้าขึ้นบนตัวท่านท่องเที่ยวไปยังบาดาล แหวกว่ายไป เจองูเล็กงูใหญ่ระหว่างทางเต็มไปหมด ในความฝันรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลย.......เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงจิตใจข้าพเจ้าต่อองค์พญานาคราชเป็นอย่างดี ..ครั้น. 2เดือนต่อมา ฝันอีก ฝันว่า ตัวข้าพเจ้าได้ไปสถานที่แห่งนึงซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีหน้าผาสูงใหญ่ล้อมรอบ..เหมือนจะมีพิธิบวงสรวงอะไรสักอย่าง สิ่งที่น่าตกใจคือข้าพเจ้า เหมือนเป็นท่อนบนเป็นมนุษย?ท่อนล่างเป็นงู แสดงท่าร่ายรำอย่างน่าประหลาด ทันใดนั้น ก้อมี พญานาคสีขาวแกรมสีเงินขนาดใหญ่ขึ้นมาจากทะเล และได้ชักชวนให้ข้าพเจ้าว่ายตามท่านไป ไปโผล่ที่สระเล็กๆที่ได้ที่นึง ท่านก้ออวตารเป็นมนุษย์ ได้มอบแหวนพญานาคให้ข้าพเจ้า...รู้สึกปลื้มอย่างบอกไม่ถูก ครั้นวันรุ้งขึ้นตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดหัวลำโพง ได้มีคนที่เค้าเปิดร้านเช่าเครื่องลางนำ กำไลพญานาค และแหวนพญานาค สีเงินมา1คู เหมือนในฝันมาก ข้าพเจ้าไม่ลังเลที่จะบูชามา...รู้สึกว่าข้าพเจ้าจะต้องมีภาระกิจสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำให้หายข้อข้องใจให้จงได้ และเชื่อล้านเปอร์เซ็นว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง...แชร์ประสบการณ์ครับ

องค์ที่ดูแลภูเก็ตมีพระนามว่าอะไรครับ

ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหน และไม่รู้เป็นอะไร ฝันบ่อยครั้งว่าตัวเองเป็นพญานาคและมีคนรออยู่ เขาบอกแค่ว่ารอมาแสนนาน เมื่อไหร่จะกลับเสียที ทุกครั้งจะประมานนี้ ตื่นขึ้นมาน้ำตาเปียกเต็มหมอนทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกัน

ฝันว่าได้ขี่พญานาคราช องค์สีทองใหญ่มากคะ อยู่ในแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำ อยู่ฝั่งประเทศลาวกำลังมุ่งหน้ามาฝั่งไทยคะ พระนามว่าอะไรคะ ขอบคุณคะ

นาคี คือนาคที่เป็นผู้หญิง นาคราช คือนาคที่เป็นผู้ชายค่ะ

ขอนำข้อมูลของปู่ ฉัตรบำเพ็ญสุทัศน์นาคราช ไปให้เพื่อนนะครับ พอดีเพื่อนทำบายศรีพญานาคสีม่วง แล้วอยากทราบว่า มีจริงหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ

พอมีผู้ใดทราบหรือเปล่าครับพว่าพญานาคองค์สีดำมันละเลื่อม มีพระนามว่าอย่างไรครับ

ปู่อัคนีนาคราช มีจริงค่ะ เป็นผู้รับสนองโอษฐ์เบื้องซ้ายของเจ้าย่านางพญานาคินีสร้อยศรีสุดาจันทร์ราชเทวี อัครมเหสีขององค์ปู่นสคาธิบดีศรีสุทโธนาคราชจ้าวค่ะ

ฝันในคืนวันออกพรรษา ว่ามีผู้หญิงมีอายุใส่เสื้อลูกไม้สีขาว ผ้าถุงสีเขียวมาบอกให้เรานำพวงมาลัยดอกมะลิสีขาวล้วน มาไหว้แล้วถามว่าชอบพยานาคสีอะไร ให้เลือกระหว่างสีแดงกัยสีขาว ในฝันเห็นพยานาคสีแดงอยู่ทางซ้ายมือ และสีขาวอยู่ขาวมือ หันหน้าชนกัน เราชอบสีขาว ผู้หญิงคนนั้นถามเราต่อว่าแล้วจะรับไหม แต่ในฝันเรายังไม่ทันได้ตอบ ช่วยแปลความหน่อยค่ะ

สาธุธรรมจากทีมงานครับ ตอนนี้ทีมงานได้กลับมา Update ข้อมูลใหม่ตามคำสั่งองค์พระนางโสมาแล้วนะครับ และจะค่อยๆนำข้อมูลให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาได้อ่าน ท่านใดมีคำถามสามารถตั้งคำถามไว้ด้วยนะครับ จะตอบคำถามตามความสามารถที่มีอยู่ครับ :: อินทราช ::

ไม่ทราบว่าพญานาคสามเศียร สีนิล มีพระนามว่าอะไรคะ

ผมรับผีฟ้ามา..ก่อนจะรับถูกเลือกจากพญานาคที่ชื่อ สร้อยวิจิตร มี5เศียร
บอกว่ามาจากเมืองจำปา พ่อชื่อสุรวงค์ แม่ชื่อปทุมมา....ไม่ทราบพอมีประวัติไหมครับ

ผีจำแลงเป็นพญานาคค่ะ นำผีฟ้าไปคืนซะ และสวดมนต์เยอะๆ พยามทำบุญบ่อยๆ ให้บุญนั้นปกปักรักษาตัวเราเองค่ะ

ขอบคุรนะคะ ที่แบ่งปันความรู้ ขออนุญาตแชร์นะคะ เก็บไว้เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์

อยากทราบว่ามีพญานาคสีขาวนวลๆเหมือนสีไข่มุกมั๊ยคะ เหาะได้ และอาศาอยู่ในโพรงใต้ดินได้ด้วยค่ะ มี 1 เศียร หรือมากกว่า อาจจะเป็น 5-9 เศียร สามารถแปลงกายเป็นสีทอง หรือสีเทาเข้มๆ เงาๆ สวยๆ ได้ค่ะ แต่ไม่ใช่สีดำ มีความเกี่ยวข้องกับ พญาอันตนาคาร หรือ ฤาษี (อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับองค์ไหน หรือทั้งสองคือองค์เดียวกัน) ถ้ามีพญานาคลักษณะแบบนี้ มิทราบว่าท่านมีพระนามว่าอะไรคะ รบกวนผู้มีความรู้ช่วยบอกด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

พระสุวรรณทนาคราชสีขาว ตาสีเขียว ไม่มีสีอื่นเลยครับ ขาวเหมือนวัวแรกนาขวัญ มีเขี้ยวเป็นเพชรท่านมีทางลงเมืองนาคอยู่ที่แก่งตะนะอุบลราชธานี มีพระพุทธรูปนาคปรกองค์ใหญ่มากอยู่ใต้แก่ง ผมอยู่กาญฯมีโอกาสได้เห็นท่าน จึงตามไปสักการะ พบเรื่องประหลาดอัศจรรย์มากมาย หากใครได้ไปแก่งตะนะ ให้ระลึกถึงพร้อมสักการะ ในเรื่องโรคภัยจะหายได้อย่างอัศจรรย์จริงๆครับ

ในจิตท่านให้เห็นกายแท้ ส่วนในโลกท่านมาในรูปงูเห่าดอกจันเผือก ขาวนวลทั้งตัว มาขู่ผมทีนึงแล้วเลื้อยเข้าโคนมะขามที่บ้าน ผมหารูหรือซอกหลืบไม่มีเลยครับ ทั้งที่เห็นว่าเลื้อยเข้าต้นไม้ห่างไม่ถึงวา

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

คุณ พิมานอากาศ ค่ะ ดิฉันขออีเมล์หรือไลน์เพื่อปรึกษาบางอย่างเป็นการส่วนตัวได้มั๊ยคะ พอดีอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านในนี้เลยค่ะ ถ้าสะดวกรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

น่าจะพญาสนธินาคราชเจ้านะค่ะองค์ดำนิลทั้งองค์

สวัสดีครับ อยากทราบองค์พญานาค 6 เศียรมีพระนามว่าอะไรครับผมมีรูปวาดท่านอยู่ที่บ้านครับ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

รู้เยอะกันจริงจริง ข้าขอคารวะ

รู้เยอะกันจริงจริง ข้าขอคารวะ

เราเคยฝันเหมือนคุณค่ะ ครั้งที่2 เห็นแต่ลำตัวท่านสีฟ้าอ่อน อยู่บนเมฆ หรือหมอก ไม่แน่ใจ แต่เราไม่รู้จักชื่อท่านเหมือนกันค่ะ

เราเคยเข้าไปในเมืองแม่ม่ายในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่นั้นมีทางลงของพญานาค
เราและเพื่อนเคยเจอคราบที่ถูกลอกออกมา และที่สำคัญที่นั้นมีแม่ย่า 2นาง หากใครมีความรู้เกี่ยวกับแม่ย่าทอง และแม่ย่าทิพย์ กรุณาแนะนำเราด้วย เราเข้าไปที่นั้นโดยมีคนท้องถิ่นพาเข้าไปและได้สื่อสารแบบไม่ได้ตั้งใจ เราอยากรู้เหตุการณ์ และล่าสุดเราไปนอนโรงแรมริมโข่งที่จังหวัดนครพนม เราก็เจอเหตุการณ์แปลก ทั้งเพื่อนเราที่ไปด้วยและนอนคนละห้องกับเราก็พบเจอ เราได้ยินคนแก่ผู้หญิงมาเรียกเราแต่เสียงท่านแบบเมตตาเรานะ ขอผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อย

อยากทราบว่ามีพญานาคที่ชื่อ พญาอุษเรนนาคราชมั้ยครับ
เป็นตระกูลวิรูปักษ์ ตาสีเทาๆเงินๆครับ

มีพญานาคที่ชื่อ ฐนิตธาดาอนันตนาคราช หรือไม่ มีกายสีแดงริ้วสีทอง

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ฝันว่าไปที่ไหนไม่รู้ มีคล้ายหนอนเต็มไปหมดแต่มีหลายสี ฟ้า เขียว ม่วง เดินไปสักพักมี มาเกาะที่หลังแต่ตัวโตแล้ว มีสีฟ้า พอหันไปดูเห็นเป็นพญานาคค่ะ ถามว่าที่ไหน เค้าบอกว่า เมืองบาดาล

อยากทราบว่ามีพญานาคีชื่อภัทชระหรือภัทรวดีหรืออะไรประมานนี้มั้ยคะ

ไม่ทราบว่ามีพญานาคนามว่า ปัญจนาคราชใหมค๊ะ ตอนนั่งสมาธิมีเสียงมาบอก( เสียงผู้ชาย) ว่าท่านคือปัญจนาคราช ถ้าท่านมีตัวตนจริงๆ ขอทราบข้อมูลท่านได้ใหมค๊ะ แล้วถ้าท่านมาบอกเราว่าท่านชื่ออะไร มันมีนัยยะ อะไรใหมค๊ะ
ขอบคุณมากค่ะ และขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำด้วยนะค๊ะ

ท่านมีตัวตนจริงค่ะ พ่อปู่ปัญจนาคราช ท่านมาหาเราเหมือนกันค่ะ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ก่อนหานี้นู๋ฝันว่าได้ไปปราสาทหินเก่าในฝันมีผู้หญิงแต่งชุดสีแดงมีเครื่องประดับเป็นทองและมีทับทิมสีแดงประดับด้วยในฝันเขาได้มอบอัญมณีทั้งสร้อยคอข้อมือข้อเท้าและแหวนให้นู๋มาจากนั้นมานู๋ก็ตั้งครรภ์ค่ะตอนนี้3เดือนแล้วอยากทราบว่ามีพญานาคองค์ไหนค่ะที่อยู่ที่ปราสาทหินสวมชุดสีแดงเครื่องประดับเป็นทองและมีทับทิมสีแดง

ฝันว่า สวดบทอะไรไม่รู้ จำได้แค่ว่า บทเขมร จบลง ตัวเราที่ยืนตัวแข็ง ช่วงล่าง ก็นิ่มยวบ มองลงไป เห็นว่าตัวเองมีเกล็ดสีเขียว เหลือบรุ้ง แซมดำ หงอนแดง ตาสีแดง รู้อีกที ในกระจก ว่าตัวเรากลายเป็นพญานาค พยายามตั้งสติในฝัน ได้ยินคนบอกว่า เราเป็นเจ้าแม่เสด็จมาประทานโชคลาภ มีเสียงผู้ชาย แต่งกายแบบขอมโบราณ มาบอก รีบไปถ้าฟ้าสาง จะกลับคืนร่างมนุษย์ไม่ได้อีก ให้รีบไปหาเจ้านางแม่ ฝั่งนู้นของแม่น้ำ ในวิมานอากาศ ตรงภูเขา ฝั่งตรงข้าม มีแม่นางเจ้า รออยู่เป็นร่างมนุษย์ ใส่ชุดโบราณผ้าซิ่นน้ำตาลทอง ผ้าเตี่ยวสีทอง มีกำไร เครื่องทรง นั่งบนที่นอนท่าน ผมมัดมวยสูง ปล่อยผมหยักโศก ลงด้านหลัง เรียกแทนตัว ว่า แม่ มีเขี้ยวที่มุมปาก ดูเป็นคนใจดีแต่ก็น่าเกรงขาม มีลูกพญานาค ชาย 2 ตน อยู่ด้วย

ทำไมฝันแบบนี้ อยากรู้จัง ก่อนหน้านี้จะฝัน เมื่อ2 อาทิตย์ก่อนหน้า ฝันเห็นองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาค มาบอกให้หยุดเปิดกรรมคน ให้ปฏิบัติธรรมให้มาก ส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ถึงเวลาเอง

แสดงความคิดเห็น

 
ขอขอบคุณ http://www.youtube.com : เพลงพระทอง-นางนาค / พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์