วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระนามองค์นาคราช และรายละเอียดเฉพาะองค์


วันอังคารที่ 25/10/59
พระนามองค์นาคราช และรายละเอียดเฉพาะองค์
เศียรลำดับที่ 1-9


สี : ชมพู เขียว ม่วง ขาว แดง น้ำเงิน เหลือง ฟ้า ส้ม

จำนวนเศียร 9 เศียร

พระนาม : พระนางโสมาสีวิกาเทวะนาคเทวี

เพศ : หญิง (นาคเทวี)คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :

- สิริโฉมงดงาม
- เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว
- มีวาจาสัตย์
- มีญานบารมี และคุณลักษณะประจำองค์ของพญานาคราชทั้ง 9
- บูชาความรัก และมั่นคงในรัก


ฐานันดรศักดิ์ :

- นางผู้ถูกถ่ายทอดวิชาและพระเวทย์จากเทพสามตา (ฤาษี)
- พญานาคราชกษัตรีผู้ปกครองอาณาจักรขอม
- พญานาคราชต้นตระกูลอาณาจักรขอม 9 เศียร
- ชายา (องค์เทพฤาษี) พระชัยวรมันที่ 7

หน้าที่ :

- ควบคุมการสร้างปราสาททั้งหมดที่อยู่ในอาณาจักรขอม กลุ่มนครวัด-นครธม
- ปกครองอาณาจักรขอม
- ขยายเผ่าพันธุ์ ให้กำเนิดประชากร (ร่างเป็นมนุษย์ แต่มีอิทธิ์ฤทธิ์ พลังวิเศษจากพญานาค)
- สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากร และแหล่งน้ำ
- สร้างอาณาจักร และความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ

สถานที่ประทับ :

- (เดิม) ปราสาทวิเมียนอากาศ หรือ ปราสาทพิมานอากาศ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
- (ปัจจุบัน) ปราสาทภูเพ็ก (จังหวัดสกลนคร) ประเทศไทย

ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค :
- พญานาคราชแผ่พังพาน 9 เศียร เศียรทั้ง 9 มีสีทองอมส้ม
- พระวรกายสีเขียวอ่อนเลื่อมน้ำตาลเข้มอมแดง เกล็ดสีทอง

ภาคมนุษย์ :
- พระพักตร์กลมมน ผิวกายขาวเหลือง รูปร่างผอมบาง
- เกศาหยักศกสีน้ำตาลทอง เกล้าครึ่งศีรษะเป็นมวยสูง ปล่อยปลายสยาย
- สวมผ้าแถบสีน้ำตาลทอง
- ผ้านุ่งสีน้ำตาลทอง
- สวมแหวนอัญมณีสีแดงที่นิ้วชี้ขวา สวมรัดแขนเป็นทองเกลี้ยง
- สวมกำไลพญานาคข้อมือซ้าย
- สวมกำไลข้อเท้าเป็นทองเกลี้ยง
- สวมสร้อยคอเป็นแบบห่วงทองเกลี้ยง มีอัญมณีตรงกลางรูปทรงแปดเหลี่ยมสีแดง

ภาคอิทธิฤทธิ์ :
- ดวงตาสีแดงอมส้ม เป็นเลื่อมสลับสี
- เฉพาะมุมพระโอษฐ์บนทั้ง 2 ข้าง ปรากฎเขี้ยวสีขาวยาวลงมาประมาณ 1 เซ็นติเมตร ขณะแย้มพระสรวล

บัลลังก์ประทับ :
- เตียงบรรทมเป็นแบบเรียบ ไม่มีการแกะสลักใด ๆ หัวเตียงมีลักษณะเป็นห้าเหลี่ยม บุด้วยผ้าสีเทาควันบุหรี่ ทอลวดลายบนเนื้อผ้าด้วยดิ้นสีเงิน


อื่น ๆ :
- องค์เทพสามตา (ฤาษีที่มีรอยสักอักขระยันต์สีแดงตามร่างกาย เป็นผู้สร้างตัวตนของพระนางนาค
เก้าเศียรให้กำเนิดขึ้น โดยการเสกด้วยอาคม เพื่อสร้างประชากร ความเจริญ รุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ และอาณาจักร 

- องค์เทพสามตา อัญเชิญองค์อาทิตยสิทธิ์มหานาคราช (พญานาคราชเจ้า 7 เศียรแห่งเมืองนครวัด 
นครธม) มากำหนดเขตพื้นที่ สำหรับทำพิธีกรรมอัญเชิญดวงจิตให้กับพระนางนาคเก้าเศียร

- บริเวณปราสาทวิเมียนอากาศ (พิมานอากาศ) และพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน คือ สถานที่ที่องค์อาทิตยสิทธิ์มหานาคราชกำหนดเขตไว้สำหรับประกอบพิธีกรรม

- องค์เทพสามตาอัญเชิญดวงจิต และวิญญาณแห่งเทพพญานาคราชเจ้าทั้ง 9 ที่อยู่ในวัง และตามสถานที่ประทับของแต่ละองค์ เข้าสู่กายนิมิตของพระนางนาควันละ 1 เศียร จนครบ 9 เศียร รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน

- องค์เทพสามตา ตั้งชื่อพระนางนาคเก้าเศียรองค์นี้ว่า "โสมา” และมอบมนต์ไว้ใช้กำกับพญานาคราชเจ้าทั้ง 9 เศียรของท่าน จำนวน 1 บท (แต่พระนางนาคโสมาไม่เคยนำมาใช้)

- เมื่ออัญเชิญดวงจิตครบ 9 วัน สรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่ประกอบพิธีกรรม ต่างก็ได้รับญานบารมีที่สูงขึ้น กลายเป็นพญานาคทั้งหมด รวมไปถึงพญางูจงอางที่มีนามว่า "สักกะ" และ "แสงนิล" ผู้เป็น
คู่ครอง โพรงอาศัยของท่านก็อยู่ในตำแหน่งที่มีการประกอบพิธีกรรมด้วย

- พญานาคราชเจ้าทั้ง 9 เศียรทำหน้าที่เพื่อพระนางนาคโสมา ดุจมีดวงใจเป็นหนึ่งเดียว และเรียกพระนางนาคโสมาว่า "เจ้านางน้อย"

- พระนางนาคโสมา และองค์อินทรนาคราช (เศียรที่ 2) มีความผูกพันต่อกันเป็นคู่รัก

- องค์อินทรนาคราช (พญานาคราชเจ้าแห่งพนมบุรี) ได้สร้างปราสาทวิเมียนอากาศขึ้น เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระนางนาคโสมา

- พระนางปั้นแต่งที่ประทับภายในปราสาทวิเมียนอากาศ (พิมานอากาศ) ด้วยอาคม มีลวดลายลงรักสีเงิน (ขาวเหลือบมุก) บนผนังปราสาทสีน้ำตาลเข้มอมแดง

- พญางูจงอาง "สักกะ" สำนึก และชื่นชมในพระบารมีของพระนางนาคโสมา ที่ทำให้ตนได้กลายเป็นพญานาค จึงจงรักภักดี และเฝ้ามองที่จะใกล้ชิดท่านด้วยใจปฏิพัทธ์

- เมื่อพระนางนาคโสมา รับรู้ถึงความจงรักภักดีของพญานาคสักกะ จึงรับเข้าเป็นทหารนาคของท่าน  
ด้วยความเก่งกล้าจึงถูกแต่งตั้งให้เป็น "ขุนสักกะนาคราช" ทหารเอกในความปกครองขององค์อาทิตยสิทธิ์มหานาคราช (เศียรที่ 5)

- ความจงรักภักดีของขุนสักกะนาคราช ทำให้พระนางนาคโสมา มอบหมายให้เป็นผู้ทำงานสำคัญที่ไม่เป็นทางการ  ขุนสักกะนาคราช จะใช้คำเรียกแทนองค์พระนางนาคโสมาว่า "แม่นางเจ้า"

- พระนางนาคโสมาถูกกำหนดให้พบกับฤาษี (ผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตาร) และบริวาร เพราะต้องมีหน้าที่สืบขยายเผ่าพันธุ์ตามความประสงค์ขององค์เทพสามตา

- พระนางนาคโสมา จึงมีหน้าที่ ๆ ต้องสมสู่กับฤาษี (
ผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตาร) เพื่อสร้างประชากร โดยใน 1 วัน จะจุติประชากรได้เพียง 1 ชีวิตเท่านั้น 

- ในการสมสู่แต่ละครั้ง พระนางนาคโสมาจะไม่ตั้งท้องและคลอดแบบมนุษย์ทั่วไป ประชากรของท่านจุติเป็นกายนิมิต แล้วกำเนิดออกจากท้องในทันที ประชากรที่กำเนิดจากการสมสู่นี้จะมี 2 แบบ จุติต่างกันวันเว้นวันระหว่างประชากรที่เป็นพญานาค กับประชากรที่เป็นกึ่งมนุษย์-กึ่งพญานาค ตามคุณลักษณะดังนี้
     แบบที่ 1 (ประชากรที่เป็นพญานาค) จะมีชีวิตอาศัยอยู่ในพิภพใต้ดิน หรือในบาดาลได้ตลอดเวลา แต่จะอยู่บนพื้นดินติดต่อกันได้เพียงครั้งละ 7 วัน โดยจะต้องกลับลงสู่พิภพ หรือบาดาลก่อน จึงจะขึ้นมาบนพื้นดินได้ใหม่)
     แบบที่ 2 (ประชากรที่เป็นกึ่งมนุษย์-กึ่งพญานาค) จะมีชีวิตอาศัยอยู่บนพื้นดินได้ตลอดเวลา แต่จะลงไปในพิภพใต้ดิน หรือบาดาลติดต่อกันได้เพียงครั้งละ 7 วัน โดยจะต้องกลับขึ้นไปบนพื้นดินก่อน จึงจะลงไปในพิภพใต้ดิน หรือบาดาลได้ใหม่) ประชากรทั้งสองแบบสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ และเป็นพญานาคได้ ท่านตั้งชื่ออาณาจักรแห่งนี้ว่า "อาณาจักรขอม"

- การสมสู่ และให้กำเนิดประชากรในทุกวัน จะทำให้เกิดมีความอุดมสมบูรณ์ตามมาด้วยทุกครั้งไป จากคุณลักษณะพิเศษที่สามารถลงไปอยู่ในมิติใต้พิภพ เพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อกันได้นั้น ทำให้ประชากรสมัยท่านถูกกล่าวขานว่าเป็นพวก "ขอมดำดิน"

- พระนางนาคโสมา ได้ประทานทรัพยากรความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำ และความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ ประทานกำลังพลที่ล้วนเป็นทหารนาคจากเมืองของพญานาคราชทั้ง 9 เศียร ที่มีพละกำลังวิเศษในการ
สู้รบ ร่วมกับบารมีของฤาษี (ผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตาร) จึงทำให้ฤาษี (ผู้เป็นองค์ศิวะเทพอวตาร) ได้รับชัยชนะในการยึดตีเมือง และอาณาจักรต่าง ๆ ได้สำเร็จ จนได้รับการสถาปนาเป็นพระชัยวรมันที่ 7

- พระนางนาคโสมาสั่งให้พญานาคราชเจ้าแต่ละเศียร สร้างปราสาทหลังใหญ่แต่ละแห่งให้กับ
พระชัยวรมันที่ 7 เพื่อใช้ในการต่าง ๆ ตามความประสงค์ โดยหินที่ถูกนำมาสร้างปราสาทแต่ละแห่งนั้นจะเกิดจากการยกเคลื่อนภูเขาหินทั้งลูก แล้วใช้ความคมของหางพญานาคตัดแท่งหินออกเป็นก้อน รอยตัดจึงเรียบคมบาง หินที่ตัดจะถูกลำเลียงผ่านลำน้ำ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างปราสาท การเคลื่อนย้าย และยกหินก้อนใหญ่ขึ้นตั้งไว้บนยอดปราสาทสูง ล้วนต้องใช้พละกำลังจากประชากรที่จุติจากพระนางนาคโสมา และทหารนาคจากเมืองขององค์พญานาคราชเจ้าทั้ง 9 ซึ่งเป็นเศียรของพระนางนาคโสมาทั้งสิ้น หินทุกก้อนที่ถูกนำไปสร้างปราสาท จะมีน้ำลายของพญานาคที่มีลักษณะเป็นเมือกฟองสีขาวคล้ายน้ำลายมนุษย์ทาเคลือบไว้ เพื่อรักษาสีของหินให้สวยงามสม่ำเสมอ ไม่ซีดจาง เมื่อการสร้างปราสาทแล้วเสร็จ ภูเขาที่เคยใช้เป็นแหล่งตัดหิน จะถูกปิดด้วยมนต์ของพญานาคให้ปกคลุมไปด้วยผืนป่า ไม่สามารถมีใครล่วงรู้ ว่าปราสาทนั้นถูกสร้างด้วยหินจากที่ใด ความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมภายใต้การปกครองของพระชัยวรมันที่ 7 ที่ไม่มีอาณาจักรใดจะทัดเทียมได้ จึงบังเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว

- เมื่อพระชัยวรมันที่ 7 ได้รับชัยชนะในการสู้รบ อาณาจักรอื่นต่างถวายธิดาและบริวารมาเป็นเครื่องราชบรรณาการ พระชัยวรมันที่ 7 ทรงรับไว้ไม่ปฏิเสธ เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์มีมเหสีอื่นที่เป็นมนุษย์

- บริวารของพระชัยวรมันฯ และบริวารที่มาจากต่างเมืองของมเหสีต่าง ๆ ได้สืบพันธุ์ และให้กำเนิดมนุษย์ขึ้นในอาณาจักรขอม

- มเหสีที่เป็นมนุษย์ เกิดความริษยาที่พระชัยวรมันฯ ต้องมาสมสู่กับพระนางนาคโสมาทุกคืน จึงรังเกียจ และกล่าวหาพระนางนาคโสมา และประชากรของท่านว่าไม่ใช่มนุษย์ อีกทั้งพระชัยวรมันฯ ไม่ยึดมั่นในหน้าที่ และคำพูดที่เคยให้ไว้ต่อกัน พระนางนาคโสมาจึงได้ชื่อว่า “รักกับกษัตริย์ที่ไม่ได้มีใจดวงเดียว”

- ความเสียใจ จึงได้มอบหมายให้ขุนสักกะนาคราช ข้ารองบาทคนสนิทไปลอบปลงพระชนม์พระชัยวรมันที่ 7

- ด้วยพระบารมีของพระชัยวรมันที่ 7 ขุนสักกะนาคราชไม่สามารถสังหารพระองค์ได้ แต่ด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระนางนาคโสมา จึงได้พ่นพิษของตน (ลักษณะเป็นกลุ่มควันสีขาว มีฤทธิ์เป็นกรด) ใส่พระชัยวรมันที่ 7 แล้วหลบไปปลิดชีพด้วยสังวาลย์จากอกของตนสิ้นใจตายใต้โพรงหิน

- เมื่อพระนางนาคโสมา ทราบว่าขุนสักกะกระทำการตามคำสั่งไม่สำเร็จ และหนีไปปลิดชีพตนเอง 
ท่านจึงปิดปราสาทวิเมียนอากาศ และสาปตนเองด้วยอาคม ให้จมลงสู่พื้นล่างใต้พิภพ ประชากรที่เป็นพญานาคแท้จำนวนมากที่รักท่าน ทั้งหมดจมตามท่านลงไปพร้อมกันในโพรงมิติซ้อนมิติลึกลงไปใต้พื้นดิน ณ บริเวณด้านล่างใต้ปราสาทวิเมียนอากาศในประเทศกัมพูชา (อาณาจักรขอมล่มสลาย) 

- หลังจากพระนางนาคโสมาล่มสลายอาณาจักรขอมลงสู่ใต้พิภพ พระชัยวรมันที่ 7 มเหสี และบริวารที่เป็นมนุษย์กลายเป็นอาณาจักรเขมร หรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน เมื่อความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญต่าง ๆ เสื่อมสลายลง ผู้คนที่เหลืออยู่บนพื้นดินต่างโกรธแค้น สาปแช่งพระนางนาคโสมา และ
ขุนสักกะนาคราชที่ได้พ่นพิษใส่พระชัยวรมันที่ 7 ไว้ จนเป็นเหตุให้มือของพระชัยวรมันที่ 7 กุดลง (มีบางบทความเขียนไว้ว่า ขณะที่พระชัยวรมันที่ 7 สังหารนางนาคเก้าเศียรนั้น เลือดของนางนาคฯ กระเด็นถูกพระองค์จนเป็นเหตุให้พระองค์เป็นโรคเรื้อนก็มี) 

- ผู้คนและแผ่นดินเขมรต้องคำสาปของพระนางนาคโสมามาอย่างยาวนาน เกิดภัยสงคราม ความยากจน พระพุทธศาสนาไม่เข้าถึง คนเขมรในปัจจุบันไม่สามารถหาหลักฐาน เครื่องมือ และวิธีการสร้างปราสาทในสมัยอาณาจักรขอมได้ การสร้างปราสาทน้อยใหญ่ โดยมนุษย์หลังสมัยอาณาจักรขอมของพระนางนาคโสมา สร้างได้จริง แต่ความวิจิตรในการสลักหินไม่สวยงามและความละเอียดอ่อน ปราสาทที่ถูกค้นพบล้วนแต่ผุพังลงแทบไม่เหลือโครงสร้างหลัก

- ดวงจิตของขุนสักกะนาคราชได้ถูกชุบชีวิตในบารายณ์ข้างปราสาทวิเมียนอากาศ และขมาต่อ
พระชัยวรมันที่ 7 ณ ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ประเทศกัมพูชา (เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555)

- ดวงจิตขุนสักกะนาคราชหลุดพ้นจากคำสาป (เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2557)

- ทุกดวงจิตของประชากรพญานาคแท้ที่จุติจากท้องของพระนางนาคโสมาที่ต้องคำสาป ได้ถูก
ปลดปล่อย ณ ยอดปราสาท
วิเมียนอากาศ  ดวงจิตพระนางนาคโสมาถูกถอนสะกด และอโหสิกรรมต่อพระชัยวรมันที่ 7  ณ บริเวณลานพระเจ้าขี้เรื้อน  (เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555)

- พระนางนาคโสมา สื่อเรื่องราวความรักของท่านไว้ว่า

"เรามีหน้าที่ เรามีคนที่เรารัก เรามีคนที่รักเรา"

อธิบายความว่า :-

(เรามีหน้าที่) หมายถึง ท่านมีหน้าที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้างประชากร เพื่อขยายอาณาจักรให้เรืองอำนาจแก่พระชัยวรมันที่ 7 ตามความประสงค์ของเทพสามตา เมื่อพระชัยวรมันที่ 7 ไม่มีวาจาสัตย์ตรงตามที่ให้ไว้ ท่านก็เข้มแข็งในการตัดสินใจยุติทุกอย่างลงด้วยความเด็ดเดี่ยว

(เรามีคนที่เรารัก) หมายถึง พระนางนาคโสมา มั่นคงในรักต่อพญานาคราชเจ้าผู้เป็นคนรักของท่าน คือ องค์อินทรนาคราช (ผู้เป็นเศียรที่ 2) ด้วยการอธิษฐานจิต ขอตามไปจุติเป็นคนรักขององค์อินทรนาคราชในทุกชาติภพ  (สื่อ ณ บริเวณด้านหลังสถูปพระธาตุพนมองค์เดิม)

(เรามีคนที่รักเรา) หมายถึง ขุนสักกะนาคราช ผู้จงรักภักดี และมีใจปฏิพัทธ์ต่อพระนางนาคโสมา   สละครอบครัวถวายงานเป็นข้ารับใช้ในงานสำคัญที่พระนางนาคฯ ประสงค์ด้วยความซื่อสัตย์ เมื่อกระทำการไม่สำเร็จได้แสดงความจงรักภักดี  โดยวิธีปลิดชีพตนเอง

- ดอกไม้ของพระนางฯ มีชื่อว่า "ทิวายัณห์" เป็นดอกไม้ที่อยู่ใต้ดิน มีกลีบดอกสีขาวครีม กำเนิดขึ้นใน
ป่าหิมพานต์ ในทุกคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เต็มดวง ดอกไม้นี้จะผุดขึ้นมาจากใต้ดิน เพื่อบานรับแสงจันทร์ แล้วหุบกลับคืนลงสู่ใต้ดินเช่นเดิม
บทอัญเชิญ : " โอม โสมา สีวิกาเทวะ นาคะเทวี "

ผู้เกี่ยวข้อง : มีปรากฏแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ : http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post.html และ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8220.html

เศียรลำดับที่ 1
สีชมพู
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : มณีนครทรรธนาคราช
เพศ : ชาย-หญิง (นาคะ-นาคี)

คุณลักษณะเด่นประจำองค์
:

- มุ่งมั่นรักษาศีล
- ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
- กลายร่างเป็นอะไรก็ได้ทั้งชายและหญิง เมื่อกลายร่างแล้วจะมีฤทธิ์เทียบเท่ากับคน ๆ นั้น

ฐานันดรศักดิ์
: เจ้าเมืองม่านฟ้า ประเทศพม่า


สถานที่ประทับ
: ดูแลและปกปักรักษาพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า


ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีชมพู พระวรกายเกล็ดสีขาวส้ม ครีบสีทอง เศียรสีแดง นัยน์ตาสีส้ม

ภาคมนุษย์ :
พระพักตร์สีขาว แต่งองค์ชุดคล้ายเทวราชประจำทิศ สวมกางเกงแพร ชุดขาว-ชมพูเลื่อม

สวมรัดแขนมีจีบยก สังวาลย์สีชมพู สายสังวาลย์สีทอง

อื่น ๆ
:
ลักษณะเศียรทางภาคเหนือ, พระแม่มนสาเทวีในศาสนาฮินดู


บทอัญเชิญ : " จันทมณี สุริยะโชติ เอหิจิตตัง ม่านฟ้าปะทัง จุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง
: --


ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ 
http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8972.html


เศียรลำดับที่ 2
สีเขียว
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : อินทรนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- เนรมิตตนให้มีขนาดใหญ่โตและยาวได้มากตามความต้องการ
- เดินทางไปไหนก็ได้ ได้รับพรจากพระอิศวร (อวตาร)

ฐานันดรศักดิ์
: เจ้าเมืองแห่งพนมบุรี (ใต้บาดาลสามารถเชื่อมไปยังวิมานบนอากาศ)


สถานที่ประทับ
: บึงใต้ฐานสถูปพระธาตุพนมองค์เดิม
(วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประเทศไทย

(ใต้บาดาลสามารถเชื่อมไปยังวิมานบนอากาศ)

ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค :
เป็นพญานาคราชสีเขียว
พระวรกายสีเขียว
เศียรสีทอง
นัยน์ตาสีแดงเข้ม

ภาคมนุษย์ :
แต่งองค์สวมสังวาลย์สีเขียว
พระพักตร์คมเข้ม  
มีเครา มีเศียรพญานาคไทย 3 เศียรแผ่พังพาน
เศียรทั้ง 3 เปรียบเสมือนช้างสามเศียร (ช้างเอราวัณ) พาหนะของพระอิศวรเจ้า

อื่น ๆ
:
อิศวรครอบร่าง


บทอัญเชิญ : " อินทรราชา นาคะพุทธา พนมราชจุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง
:  มีปรากฎแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_7721.htmlเศียรลำดับที่ 3
สีม่วง
จำนวนเศียร 5 เศียร
พระนาม : ฉัตรบำเพ็ญสุทัศน์นาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- มีญานบารมีสูง
- รักความยุติธรรม
- เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้

ฐานันดรศักดิ์ : เจ้านาคราชแห่งพิมายนคร ชายาพระนามว่า ศิริจันทรานาคราช

สถานที่ประทับ : ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีม่วง พระวรกายสีม่วง ครีบสีทอง ท้องสีฟ้า
ภาคมนุษย์ : ยังไม่ปรากฎ

อื่น ๆ : นาคราชขอมเก่า

บทอัญเชิญ : " สุทัศน์นาคราช ชัยยะพุทธา โอมมหาเตโช จุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง :  --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/06/blog-post.htmlเศียรลำดับที่ 4
สีขาว
จำนวนเศียร 5 เศียร
พระนาม : สุวรรณทนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
ขาวดุจผู้ทรงศีล
- กำหนดญานบารมีได้สูงมาก
- สามารถชุบชีวิตคนได้
- ดูแลประชาชนของพระนาง

ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าบาดาลแห่งพนมรุ้งนคร

สถานที่ประทับ : พนมรุ้ง (เทวราชดูแลทั้ง 9 ทิศ)

ฉลองพระองค์ : พระวรกายเป็นสีขาวขลิบทอง
เศียรสีขาวอมชมพู ครีบสีทอง แต่งชุดสีขาวเมื่อเป็นคน หมั่นบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ สร้อยสังวาลย์เป็นสีทองอมชมพู

บทอัญเชิญ : "สุวรรณมัชชะ ปะมะทัง สักกะระยานัง เอหิพุทโธ"

ผู้เกี่ยวข้อง :  มีปรากฎแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8227.html

เศียรลำดับที่ 5
สีแดง
จำนวนเศียร  7 เศียร
พระนาม : อาทิตยสิทธิ์มหานาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- วาจาสิทธิ์
- พระเวทย์
- อยู่หลังเมื่อพระนางออกว่าราชการ นำหน้าพระนางเมื่อมีภัย
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าแห่งเมืองนครวัด นครธม
เจ้าแห่งลุ่มน้ำทั้ง 9 ในเขมร
พญานาคราชขอม 7 เศียร
สถานที่ประทับ : ปราสาทนครวัด นครธม จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ฉลองพระองค์
ภาคพญานาค : ตาสีแดง เศียรสีแดงเข้ม ท้องสีขาวอมแดง (มีให้เห็นตามปราสาททั่วไปในเขมร)
ภาคมนุษย์ : เสื้อสีขาว กางเกงสีแดง สวมกำไลที่ข้อเท้าข้างขวา ใบหน้ามีเครา และหนวด ใบหน้าคม รูปร่างสันทัด มีพลังจิตที่เข้มแข็ง   เข้าถึงยาก ชี้นิ้วไปข้างหน้าปราบศัตรูและหมู่มาร
บทอัญเชิญ : "อาทิตยะ มะยะสะภา สุยาธินัง สุปะนัตตัง เอหิจิตติ"
ผู้เกี่ยวข้อง :  --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 6
สีน้ำเงิน
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : เอนกอังกูรจันทนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- ชอบความเงียบ สันโดด
- ไม่ยอมใคร มีอาคมเก่งกล้า
- หายตัวได้
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ
สถานที่ประทับ : ปราสาทเมืองสิงห์ ถ้ำ และ เขื่อนต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราช 1 เศียร ลำตัวและเกล็ดเป็นสีน้ำเงิน ใต้ท้องเป็นสีดำ เศียรเป็นสีแดง นัยน์ตาสีน้ำเงินเข้ม
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดสีขาวคล้ายฤาษี มีเครายาวมาก
อื่น ๆ : วันเพ็ญในเขื่อนท่านจะลอยขึ้นผิวน้ำ มีบุญถึงได้พบท่าน
บทอัญเชิญ : " สิงหราชเดโช จุติมะยัง เอหิจิตตัง จุติ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 7
สีเหลือง
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : จันทผ่องอำไพนาคราช
เพศ : หญิง (นาคี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- สั่งเป็น สั่งตายได้
- คนเขมรกลัวยิ่ง
- พูดน้อย
- มีเสียงหวานไพเราะ แต่เข้มด้วยพลัง
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองอุบลศรีนคร (รามเทพ)
สถานที่ประทับ : จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศกัมพูชา (เขมรตอนต้น)
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชขอม 3 เศียร พระวรกายสีเหลือง ครีบสีทอง ท้องสีขาว เศียรสีทอง นัยน์ตาสีเหลือง
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดแบบชาวอิสานใต้ (ชุดโบราณ) พูดได้ทั้งภาษาไทย และ เขมร ดูแลแม่น้ำโขงส่งให้เขมร
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " จุติปุระ อำไพผ่องศรี จันทนาคี เอหิ มะมะ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 8
สีฟ้า
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : จันทรคุปต์นาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- รักษาคำพูด
- มนตรานาคราช มีพิษที่ร้อนแรง
- ดูแลท้องฟ้า และ ผืนน้ำ
- เคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ดุจภูเขาได้ในพริบตา
- เสกสิ่งของให้กลายเป็นหินได้
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองเวียงจันทร์ (เชียงตุง)
สถานที่ประทับ :
1. กลางลำน้ำโขง บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงแรมมงคล อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
2. ใต้พระธาตุหลวง อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
3. วัดพระแก้ว อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีฟ้า-ขาว 3 เศียร
ภาคมนุษย์ : พระหัตถ์ซ้ายถือกริช สวมเสื้อสีฟ้า สวมกางเกงสีขาว สวมรองเท้าสีทอง
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " จันทมนตรา ธาตุหลวงบูชา จุติ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 9
สีส้ม
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : มณีรัชตินาคราช
เพศ : หญิง (นาคี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- ปิดเปิดญานบารมี
- สิริโฉมงดงาม
- แสนงอน ชอบของสวยงาม
- จัดสรรตกแต่งเครื่องทรงให้กับพระนาง
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองน่าน
สถานที่ประทับ : ใต้เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง ในจังหวัดน่าน
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีส้ม พระวรกายเกล็ดสีขาวส้ม ครีบสีทอง เศียรสีแดง นัยน์ตาสีส้ม
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดไทยภาคเหนือ สีส้ม ผิวขาว สวมอัญมณีชุดใหญ่ ชอบสีทอง
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " มะสุธิยะ จะนะสะยา มณีรัตนะ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --

ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ :
http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_24.html

51 ความคิดเห็น:

คารวะครับท่าน แล้วองค์ทางภาคเหนือ ถ้ำเชียงดาวพอจะทราบไหมครับ ว่า ลักษณะเป็นเช่นไร

ลักษณะของท่านเป็นองค์สีดำนิล มีหงอนสีแดงสั้นๆ ไม่ยาวมาก นัยน์ตาสีแดงขอบตาสีส้ม ลำตัวขนดสามท่อน อยู่บนชะง่อนผาภายในถ้ำ ในถ้ำจะมีพื้นที่เปียกน้ำชื้น ๆ และเป็นมัน มีเพชรพญานาคอยู่ในถ้ำครับ ในถ้ำมีปู่ฤาษีด้วยครับ แต่ไม่ทราบพระนาม

คารวะค่ะท่านอยา
กทราบว่ามณีโชติเกียวข้องกับนาคในอดีตอย่างไรนามนี้เราค่องใจมากต้องถามท่านฝันทุกคืนอดีตเคยมีนาคชื่อมณีโชตีใหมขัติยะนาคาคือะไร

สวัสดีค่ะ
ขอคำแนะนำหน่อย ในต่างประเทศนั้น ยุโรปนี้มีพญานาคท่านรักษามั้ยคะ
ขอบคุณค่ะ

งั้นที่ถ้ำเชียงดาวที่เราเจอก็คงไม่ใช้องค์สีดำอ่ะ .. องค์ไหนอ่ะ สงสัยจะองค์อื่น หรือยังไง แต่ตอนนั้นก็กลัวมากๆๆด้วย ตัวสั่นไปหมดเลย ผ่านมา10กว่าปี ยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลย อยากรู้ชื่อจังเห็นชัดมาก แม้กระทั้ง ปลายหนวดที่พริวไหว รู้สึกถึงลมหายใจเวลาลำตัวเกล็ดขยับ..

พอจะทราบมั้ยคะ. ท่านที่มีองค์สีขาว มีพี่น้อง5องค์คือใครคะ ถ้ารู้ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

อยากรู้เรื่องจิตคะ

ปู่พญานาคท่านมาเข้าฝันบอกชื่อว่าอัคนีแต่ทา่นลำตัวสีเขียวอยากทราบว่ามีใหมคะ

ขอบคุณคะ....ยังมีเรื่องต่างของพญานาคราชอีกไหมคะ

แท้จริง...จอมราชันย์แห่งนาคราชทั้งปวง...ก็คือ องค์หลวงปู่โกณฑัญญะนาคราชเจ้า. ...เป็นพระเชษฐา ขององค์ปู่ศรีสุทโธเจ้าแห่งวังนาคินคำชะโนด สมเด็จองค์ปฐมเสด็จลงบ่ดาลนิมนต์ปู่ขึ้นมาทำงานแทน


พระพุทธองค์108เพื่อล้างโลก

พระวรกายสีขาวล้วน อีกยังมีพระวรกายใหญ่เท่า10คนโอบ แต้มแต่งด้วยสีชมพูแต้มด้านบนพระวรกาย ยามใดแปลงเป็นมนุษย์นั้นพระองค์จะมีรัศมีดั่งจันทราเต็มดวง พระองค์ทรงประทับ ณ เขาถมอรัตน์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ รบกวนขอทราบพระนาม

อยากรู้ว่ามีชื่อนี้ไหมคัฟ
จันทรนาคีนาคราชเจ้า

สวัสดีค่ะ ได้ฝันถึง 1 พระองค์ บริวารบอกว่าชื่อพญาขุนชัย อยู่ทางเหนือ มี 7 เศียร พระวรกายสีดำนะคะ องค์ใหญ่มาก ดูแลอยู่ใกล้วัดที่สวยงามมากเป็นวัดสีงาขาวทาทองประดับชันนาเรีย ไม่ทราบว่าสถานที่ไหน หรือมีอยู่ไหม ด้วยความเคารพค่ะ

ครั้งที่ 1 ผมฝันเห็นพญานาคเกร็ดสีเขียวรุ่งตัวสูงเท่าภูเขา ใช่พ่อมุทจลินไหมครับเพราะบ้านสวนผมอยู่ใกล้วัดพระมุทจลิน
ครั้งที่ 2 ฝันเห็นลำตัวท่านสีฟ้า โดยปรากฎตัวเป็นก้อนเมฆรูปพญานาคตัวสีฟ้า หงอนสีทอง ลอยลงมาที่บ้าน คาบแก้วสีแดงมาว่างไว้ที้บ้านผม
ครั้งที่ 3 เป็นผู้หญิงแก่ๆผมสีดอกเลาเท่างดงาม หมวยปมขึ้นและสวมชุดภูไทสกลนคร อยู่อยู่กลางหนองหาน จ.สกลนคร ท่านพูดกับผมว่า ตัวเจ้าก็เป็นงู เมื่อไหร่จะคืนร่างกับบเานเราสักที แล้วแม่ย่าท่านนั้นก็กลายเป็นนาคสีเขียวใบตองแก่ หงอนสีทอง ท้องสีชมพู มุดลงในหนองหาน
(อยากทราบว่าทั้งสามครั่งที่ผมฝันนี้ คือท่านไดบ่าง) และฝันเจอบ่อยครั้งมาก

อยากทราบว่า มีพญานาคที่มีนามว่า ไกรนเรศ บ้างมั้ย

ข้าพเจ้าชื่อ รชต โคตรสุวรรณ เป็นคนที่ฝันเห็นอะไรแปลกประหลาดเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น เคยฝันเห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระศิวะมหาเทพ พระพิฆเนศ พระแม่กวนอิม...รวมถึงพระเยซูคริส ไม่รู้แรงจิตใต้สำนึกหรือกินอิ่มไป..แต่จะด้วยอะไรก้อตามแต่ข้าพเจ้ามีความศรัทธาเชื่อมันในสิ่งศักดิ์อยู่แล้ว..แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าฝันเห็นเป็นเนืองนิดหรือเห็นประจำคือ..พญานาค..และบริวารทั้งหลายอยู่เป็นประจำ ครั้งนึงเหนื่อยจากการใช้ชีวิตประจำวันรู้สึกท้อแท้ พอเลิกงานในวันนึงรอเรื่อที่ท่าน้ำเจ้าพระยา ได้อธิฐานจิตว่า ลูกเหนื่อยล้าเหลือเกินขอให้ข้าพเจ้าได้ฝันเห็นองค์พญานาคราชด้วยเถิดเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งต่างๆ...คืนนั้นเองท่านมาปรากฏกายพาข้าพเจ้าขึ้นบนตัวท่านท่องเที่ยวไปยังบาดาล แหวกว่ายไป เจองูเล็กงูใหญ่ระหว่างทางเต็มไปหมด ในความฝันรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลย.......เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงจิตใจข้าพเจ้าต่อองค์พญานาคราชเป็นอย่างดี ..ครั้น. 2เดือนต่อมา ฝันอีก ฝันว่า ตัวข้าพเจ้าได้ไปสถานที่แห่งนึงซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีหน้าผาสูงใหญ่ล้อมรอบ..เหมือนจะมีพิธิบวงสรวงอะไรสักอย่าง สิ่งที่น่าตกใจคือข้าพเจ้า เหมือนเป็นท่อนบนเป็นมนุษย?ท่อนล่างเป็นงู แสดงท่าร่ายรำอย่างน่าประหลาด ทันใดนั้น ก้อมี พญานาคสีขาวแกรมสีเงินขนาดใหญ่ขึ้นมาจากทะเล และได้ชักชวนให้ข้าพเจ้าว่ายตามท่านไป ไปโผล่ที่สระเล็กๆที่ได้ที่นึง ท่านก้ออวตารเป็นมนุษย์ ได้มอบแหวนพญานาคให้ข้าพเจ้า...รู้สึกปลื้มอย่างบอกไม่ถูก ครั้นวันรุ้งขึ้นตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดหัวลำโพง ได้มีคนที่เค้าเปิดร้านเช่าเครื่องลางนำ กำไลพญานาค และแหวนพญานาค สีเงินมา1คู เหมือนในฝันมาก ข้าพเจ้าไม่ลังเลที่จะบูชามา...รู้สึกว่าข้าพเจ้าจะต้องมีภาระกิจสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำให้หายข้อข้องใจให้จงได้ และเชื่อล้านเปอร์เซ็นว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง...แชร์ประสบการณ์ครับ

องค์ที่ดูแลภูเก็ตมีพระนามว่าอะไรครับ

ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหน และไม่รู้เป็นอะไร ฝันบ่อยครั้งว่าตัวเองเป็นพญานาคและมีคนรออยู่ เขาบอกแค่ว่ารอมาแสนนาน เมื่อไหร่จะกลับเสียที ทุกครั้งจะประมานนี้ ตื่นขึ้นมาน้ำตาเปียกเต็มหมอนทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกัน

ฝันว่าได้ขี่พญานาคราช องค์สีทองใหญ่มากคะ อยู่ในแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำ อยู่ฝั่งประเทศลาวกำลังมุ่งหน้ามาฝั่งไทยคะ พระนามว่าอะไรคะ ขอบคุณคะ

นาคี คือนาคที่เป็นผู้หญิง นาคราช คือนาคที่เป็นผู้ชายค่ะ

ขอนำข้อมูลของปู่ ฉัตรบำเพ็ญสุทัศน์นาคราช ไปให้เพื่อนนะครับ พอดีเพื่อนทำบายศรีพญานาคสีม่วง แล้วอยากทราบว่า มีจริงหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ

พอมีผู้ใดทราบหรือเปล่าครับพว่าพญานาคองค์สีดำมันละเลื่อม มีพระนามว่าอย่างไรครับ

ปู่อัคนีนาคราช มีจริงค่ะ เป็นผู้รับสนองโอษฐ์เบื้องซ้ายของเจ้าย่านางพญานาคินีสร้อยศรีสุดาจันทร์ราชเทวี อัครมเหสีขององค์ปู่นสคาธิบดีศรีสุทโธนาคราชจ้าวค่ะ

ฝันในคืนวันออกพรรษา ว่ามีผู้หญิงมีอายุใส่เสื้อลูกไม้สีขาว ผ้าถุงสีเขียวมาบอกให้เรานำพวงมาลัยดอกมะลิสีขาวล้วน มาไหว้แล้วถามว่าชอบพยานาคสีอะไร ให้เลือกระหว่างสีแดงกัยสีขาว ในฝันเห็นพยานาคสีแดงอยู่ทางซ้ายมือ และสีขาวอยู่ขาวมือ หันหน้าชนกัน เราชอบสีขาว ผู้หญิงคนนั้นถามเราต่อว่าแล้วจะรับไหม แต่ในฝันเรายังไม่ทันได้ตอบ ช่วยแปลความหน่อยค่ะ

สาธุธรรมจากทีมงานครับ ตอนนี้ทีมงานได้กลับมา Update ข้อมูลใหม่ตามคำสั่งองค์พระนางโสมาแล้วนะครับ และจะค่อยๆนำข้อมูลให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาได้อ่าน ท่านใดมีคำถามสามารถตั้งคำถามไว้ด้วยนะครับ จะตอบคำถามตามความสามารถที่มีอยู่ครับ :: อินทราช ::

ไม่ทราบว่าพญานาคสามเศียร สีนิล มีพระนามว่าอะไรคะ

ผมรับผีฟ้ามา..ก่อนจะรับถูกเลือกจากพญานาคที่ชื่อ สร้อยวิจิตร มี5เศียร
บอกว่ามาจากเมืองจำปา พ่อชื่อสุรวงค์ แม่ชื่อปทุมมา....ไม่ทราบพอมีประวัติไหมครับ

ผีจำแลงเป็นพญานาคค่ะ นำผีฟ้าไปคืนซะ และสวดมนต์เยอะๆ พยามทำบุญบ่อยๆ ให้บุญนั้นปกปักรักษาตัวเราเองค่ะ

ขอบคุรนะคะ ที่แบ่งปันความรู้ ขออนุญาตแชร์นะคะ เก็บไว้เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์

อยากทราบว่ามีพญานาคสีขาวนวลๆเหมือนสีไข่มุกมั๊ยคะ เหาะได้ และอาศาอยู่ในโพรงใต้ดินได้ด้วยค่ะ มี 1 เศียร หรือมากกว่า อาจจะเป็น 5-9 เศียร สามารถแปลงกายเป็นสีทอง หรือสีเทาเข้มๆ เงาๆ สวยๆ ได้ค่ะ แต่ไม่ใช่สีดำ มีความเกี่ยวข้องกับ พญาอันตนาคาร หรือ ฤาษี (อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับองค์ไหน หรือทั้งสองคือองค์เดียวกัน) ถ้ามีพญานาคลักษณะแบบนี้ มิทราบว่าท่านมีพระนามว่าอะไรคะ รบกวนผู้มีความรู้ช่วยบอกด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

พระสุวรรณทนาคราชสีขาว ตาสีเขียว ไม่มีสีอื่นเลยครับ ขาวเหมือนวัวแรกนาขวัญ มีเขี้ยวเป็นเพชรท่านมีทางลงเมืองนาคอยู่ที่แก่งตะนะอุบลราชธานี มีพระพุทธรูปนาคปรกองค์ใหญ่มากอยู่ใต้แก่ง ผมอยู่กาญฯมีโอกาสได้เห็นท่าน จึงตามไปสักการะ พบเรื่องประหลาดอัศจรรย์มากมาย หากใครได้ไปแก่งตะนะ ให้ระลึกถึงพร้อมสักการะ ในเรื่องโรคภัยจะหายได้อย่างอัศจรรย์จริงๆครับ

ในจิตท่านให้เห็นกายแท้ ส่วนในโลกท่านมาในรูปงูเห่าดอกจันเผือก ขาวนวลทั้งตัว มาขู่ผมทีนึงแล้วเลื้อยเข้าโคนมะขามที่บ้าน ผมหารูหรือซอกหลืบไม่มีเลยครับ ทั้งที่เห็นว่าเลื้อยเข้าต้นไม้ห่างไม่ถึงวา

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

คุณ พิมานอากาศ ค่ะ ดิฉันขออีเมล์หรือไลน์เพื่อปรึกษาบางอย่างเป็นการส่วนตัวได้มั๊ยคะ พอดีอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านในนี้เลยค่ะ ถ้าสะดวกรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

น่าจะพญาสนธินาคราชเจ้านะค่ะองค์ดำนิลทั้งองค์

สวัสดีครับ อยากทราบองค์พญานาค 6 เศียรมีพระนามว่าอะไรครับผมมีรูปวาดท่านอยู่ที่บ้านครับ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

รู้เยอะกันจริงจริง ข้าขอคารวะ

รู้เยอะกันจริงจริง ข้าขอคารวะ

เราเคยฝันเหมือนคุณค่ะ ครั้งที่2 เห็นแต่ลำตัวท่านสีฟ้าอ่อน อยู่บนเมฆ หรือหมอก ไม่แน่ใจ แต่เราไม่รู้จักชื่อท่านเหมือนกันค่ะ

เราเคยเข้าไปในเมืองแม่ม่ายในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่นั้นมีทางลงของพญานาค
เราและเพื่อนเคยเจอคราบที่ถูกลอกออกมา และที่สำคัญที่นั้นมีแม่ย่า 2นาง หากใครมีความรู้เกี่ยวกับแม่ย่าทอง และแม่ย่าทิพย์ กรุณาแนะนำเราด้วย เราเข้าไปที่นั้นโดยมีคนท้องถิ่นพาเข้าไปและได้สื่อสารแบบไม่ได้ตั้งใจ เราอยากรู้เหตุการณ์ และล่าสุดเราไปนอนโรงแรมริมโข่งที่จังหวัดนครพนม เราก็เจอเหตุการณ์แปลก ทั้งเพื่อนเราที่ไปด้วยและนอนคนละห้องกับเราก็พบเจอ เราได้ยินคนแก่ผู้หญิงมาเรียกเราแต่เสียงท่านแบบเมตตาเรานะ ขอผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อย

อยากทราบว่ามีพญานาคที่ชื่อ พญาอุษเรนนาคราชมั้ยครับ
เป็นตระกูลวิรูปักษ์ ตาสีเทาๆเงินๆครับ

มีพญานาคที่ชื่อ ฐนิตธาดาอนันตนาคราช หรือไม่ มีกายสีแดงริ้วสีทอง

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ฝันว่าไปที่ไหนไม่รู้ มีคล้ายหนอนเต็มไปหมดแต่มีหลายสี ฟ้า เขียว ม่วง เดินไปสักพักมี มาเกาะที่หลังแต่ตัวโตแล้ว มีสีฟ้า พอหันไปดูเห็นเป็นพญานาคค่ะ ถามว่าที่ไหน เค้าบอกว่า เมืองบาดาล

อยากทราบว่ามีพญานาคีชื่อภัทชระหรือภัทรวดีหรืออะไรประมานนี้มั้ยคะ

ไม่ทราบว่ามีพญานาคนามว่า ปัญจนาคราชใหมค๊ะ ตอนนั่งสมาธิมีเสียงมาบอก( เสียงผู้ชาย) ว่าท่านคือปัญจนาคราช ถ้าท่านมีตัวตนจริงๆ ขอทราบข้อมูลท่านได้ใหมค๊ะ แล้วถ้าท่านมาบอกเราว่าท่านชื่ออะไร มันมีนัยยะ อะไรใหมค๊ะ
ขอบคุณมากค่ะ และขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำด้วยนะค๊ะ

ท่านมีตัวตนจริงค่ะ พ่อปู่ปัญจนาคราช ท่านมาหาเราเหมือนกันค่ะ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ก่อนหานี้นู๋ฝันว่าได้ไปปราสาทหินเก่าในฝันมีผู้หญิงแต่งชุดสีแดงมีเครื่องประดับเป็นทองและมีทับทิมสีแดงประดับด้วยในฝันเขาได้มอบอัญมณีทั้งสร้อยคอข้อมือข้อเท้าและแหวนให้นู๋มาจากนั้นมานู๋ก็ตั้งครรภ์ค่ะตอนนี้3เดือนแล้วอยากทราบว่ามีพญานาคองค์ไหนค่ะที่อยู่ที่ปราสาทหินสวมชุดสีแดงเครื่องประดับเป็นทองและมีทับทิมสีแดง

แสดงความคิดเห็น

 
ขอขอบคุณ http://www.youtube.com : เพลงพระทอง-นางนาค / พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์