วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระนามองค์นาคราช และรายละเอียดเฉพาะองค์


วันอาทิตย์ 20/5/55
พระนามองค์นาคราช และรายละเอียดเฉพาะองค์
เศียรลำดับที่ 1-9
สี : ชมพู เขียว ม่วง ขาว แดง น้ำเงิน เหลือง ฟ้า ส้ม
จำนวนเศียร 9 เศียร
พระนาม : พระนางโสมาสีวิกาเทวะนาคเทวี
เพศ : หญิง (นาคเทวี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- สิริโฉมงดงาม
- เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว
- มีวาจาสัตย์
- พระนางรวมนาคราชทั้ง 9 องค์เข้าด้วยกัน โดยมนต์ของเทพสามตาผู้เปรียบเสมือนพระอาจารย์

ฐานันดรศักดิ์
:

- ธิดาพญานาค นางผู้ถูกถ่ายทอดวิชาและพระเวทย์จากเทพสามตา (ฤาษี)
- กษัตริย์ปกครองอาณาจักรฟูนัน
- ต้นตระกูลขอม
- ชายาพระชัยวรมัน

สถานที่ประทับ
: ปราสาทวิเมียนอากาศ หรือ ปราสาทพิมานอากาศ จ. เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค : นาคเทวีแผ่พังพาน 9 เศียร
ภาคมนุษย์ : พระพักตร์กลมมน
เกศาเกล้าเป็นมวยขึ้นไปครึ่งศีรษะปลายผมปล่อย ผมหยักศกสีน้ำตาลทอง
สวมผ้าแถบ และผ้านุ่งสีน้ำตาลทอง
สวมแหวนอัญมณีสีแดงที่นิ้วชี้ขวา สวมรัดแขนสองข้าง
สวมกำไลพญานาคข้อมือซ้าย
สวมอัญมณีแปดเหลี่ยมสีแดง สวมกำไลข้อเท้า

อื่น ๆ
: นาคราชขอม

บทอัญเชิญ : " โอม โสมา สีวิกาเทวะ นาคะเทวี "

ผู้เกี่ยวข้อง
: มีปรากฎแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ : http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post.html และ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8220.html

เศียรลำดับที่ 1
สีชมพู
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : มณีนครทรรธนาคราช
เพศ : ชาย-หญิง (นาคะ-นาคี)

คุณลักษณะเด่นประจำองค์
:

- มุ่งมั่นรักษาศีล
- ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
- กลายร่างเป็นอะไรก็ได้ทั้งชายและหญิง เมื่อกลายร่างแล้วจะมีฤทธิ์เทียบเท่ากับคน ๆ นั้น

ฐานันดรศักดิ์
: เจ้าเมืองม่านฟ้า ประเทศพม่า


สถานที่ประทับ
: ดูแลและปกปักรักษาพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า


ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีชมพู พระวรกายเกล็ดสีขาวส้ม ครีบสีทอง เศียรสีแดง นัยน์ตาสีส้ม

ภาคมนุษย์ :
พระพักตร์สีขาว แต่งองค์ชุดคล้ายเทวราชประจำทิศ สวมกางเกงแพร ชุดขาว-ชมพูเลื่อม

สวมรัดแขนมีจีบยก สังวาลย์สีชมพู สายสังวาลย์สีทอง

อื่น ๆ
:
ลักษณะเศียรทางภาคเหนือ, พระแม่มนสาเทวีในศาสนาฮินดู


บทอัญเชิญ : " จันทมณี สุริยะโชติ เอหิจิตตัง ม่านฟ้าปะทัง จุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง
: --


ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ 
http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8972.html


เศียรลำดับที่ 2
สีเขียว
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : อินทรนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- เนรมิตตนให้มีขนาดใหญ่โตและยาวได้มากตามความต้องการ
- เดินทางไปไหนก็ได้ ได้รับพรจากพระอิศวร (อวตาร)

ฐานันดรศักดิ์
: เจ้าเมืองแห่งพนมบุรี (ใต้บาดาลสามารถเชื่อมไปยังวิมานบนอากาศ)


สถานที่ประทับ
: บึงใต้ฐานสถูปพระธาตุพนมองค์เดิม
(วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประเทศไทย

(ใต้บาดาลสามารถเชื่อมไปยังวิมานบนอากาศ)

ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค :
เป็นพญานาคราชสีเขียว
พระวรกายสีเขียว
เศียรสีทอง
นัยน์ตาสีแดงเข้ม

ภาคมนุษย์ :
แต่งองค์สวมสังวาลย์สีเขียว
พระพักตร์คมเข้ม  
มีเครา มีเศียรพญานาคไทย 3 เศียรแผ่พังพาน
เศียรทั้ง 3 เปรียบเสมือนช้างสามเศียร (ช้างเอราวัณ) พาหนะของพระอิศวรเจ้า

อื่น ๆ
:
อิศวรครอบร่าง


บทอัญเชิญ : " อินทรราชา นาคะพุทธา พนมราชจุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง
:  มีปรากฎแล้ว


ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_7721.htmlเศียรลำดับที่ 3
สีม่วง
จำนวนเศียร 5 เศียร
พระนาม : ฉัตรบำเพ็ญสุทัศน์นาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- มีญานบารมีสูง
- รักความยุติธรรม
- เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้


ฐานันดรศักดิ์ : เจ้านาคราชแห่งพิมายนคร ชายาพระนามว่า ศิริจันทรานาคราช


สถานที่ประทับ : ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย


ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีม่วง พระวรกายสีม่วง ครีบสีทอง ท้องสีฟ้า
ภาคมนุษย์ : ยังไม่ปรากฎ


อื่น ๆ : นาคราชขอมเก่า


บทอัญเชิญ : " สุทัศน์นาคราช ชัยยะพุทธา โอมมหาเตโช จุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง :  --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/06/blog-post.htmlเศียรลำดับที่ 4
สีขาว
จำนวนเศียร 5 เศียร
พระนาม : สุวรรณทนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
ขาวดุจผู้ทรงศีล
- กำหนดญานบารมีได้สูงมาก
- สามารถชุบชีวิตคนได้
- ดูแลประชาชนของพระนาง


ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าบาดาลแห่งพนมรุ้งนคร


สถานที่ประทับ : พนมรุ้ง (เทวราชดูแลทั้ง 9 ทิศ)


ฉลองพระองค์ : พระวรกายเป็นสีขาวขลิบทอง
เศียรสีขาวอมชมพู ครีบสีทอง แต่งชุดสีขาวเมื่อเป็นคน หมั่นบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ สร้อยสังวาลย์เป็นสีทองอมชมพู


บทอัญเชิญ : "สุวรรณมัชชะ ปะมะทัง สักกะระยานัง เอหิพุทโธ"

ผู้เกี่ยวข้อง :  มีปรากฎแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8227.html

เศียรลำดับที่ 5
สีแดง
จำนวนเศียร  7 เศียร
พระนาม : อาทิตยสิทธิ์มหานาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- วาจาสิทธิ์
- พระเวทย์
- อยู่หลังเมื่อพระนางออกว่าราชการ นำหน้าพระนางเมื่อมีภัย
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าแห่งเมืองนครวัด นครธม
เจ้าแห่งลุ่มน้ำทั้ง 9 ในเขมร
พญานาคราชขอม 7 เศียร
สถานที่ประทับ : ปราสาทนครวัด นครธม จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ฉลองพระองค์
ภาคพญานาค : ตาสีแดง เศียรสีแดงเข้ม ท้องสีขาวอมแดง (มีให้เห็นตามปราสาททั่วไปในเขมร)
ภาคมนุษย์ : เสื้อสีขาว กางเกงสีแดง สวมกำไลที่ข้อเท้าข้างขวา ใบหน้ามีเครา และหนวด ใบหน้าคม รูปร่างสันทัด มีพลังจิตที่เข้มแข็ง   เข้าถึงยาก ชี้นิ้วไปข้างหน้าปราบศัตรูและหมู่มาร
บทอัญเชิญ : "อาทิตยะ มะยะสะภา สุยาธินัง สุปะนัตตัง เอหิจิตติ"
ผู้เกี่ยวข้อง :  --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 6
สีน้ำเงิน
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : เอนกอังกูรจันทนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- ชอบความเงียบ สันโดด
- ไม่ยอมใคร มีอาคมเก่งกล้า
- หายตัวได้
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ
สถานที่ประทับ : ปราสาทเมืองสิงห์ ถ้ำ และ เขื่อนต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราช 1 เศียร ลำตัวและเกล็ดเป็นสีน้ำเงิน ใต้ท้องเป็นสีดำ เศียรเป็นสีแดง นัยน์ตาสีน้ำเงินเข้ม
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดสีขาวคล้ายฤาษี มีเครายาวมาก
อื่น ๆ : วันเพ็ญในเขื่อนท่านจะลอยขึ้นผิวน้ำ มีบุญถึงได้พบท่าน
บทอัญเชิญ : " สิงหราชเดโช จุติมะยัง เอหิจิตตัง จุติ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 7
สีเหลือง
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : จันทผ่องอำไพนาคราช
เพศ : หญิง (นาคี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- สั่งเป็น สั่งตายได้
- คนเขมรกลัวยิ่ง
- พูดน้อย
- มีเสียงหวานไพเราะ แต่เข้มด้วยพลัง
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองอุบลศรีนคร (รามเทพ)
สถานที่ประทับ : จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศกัมพูชา (เขมรตอนต้น)
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชขอม 3 เศียร พระวรกายสีเหลือง ครีบสีทอง ท้องสีขาว เศียรสีทอง นัยน์ตาสีเหลือง
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดแบบชาวอิสานใต้ (ชุดโบราณ) พูดได้ทั้งภาษาไทย และ เขมร ดูแลแม่น้ำโขงส่งให้เขมร
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " จุติปุระ อำไพผ่องศรี จันทนาคี เอหิ มะมะ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 8
สีฟ้า
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : จันทรคุปต์นาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- รักษาคำพูด
- มนตรานาคราช มีพิษที่ร้อนแรง
- ดูแลท้องฟ้า และ ผืนน้ำ
- เคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ดุจภูเขาได้ในพริบตา
- เสกสิ่งของให้กลายเป็นหินได้
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองเวียงจันทร์ (เชียงตุง)
สถานที่ประทับ :
1. กลางลำน้ำโขง บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงแรมมงคล อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
2. ใต้พระธาตุหลวง อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
3. วัดพระแก้ว อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีฟ้า-ขาว 3 เศียร
ภาคมนุษย์ : พระหัตถ์ซ้ายถือกริช สวมเสื้อสีฟ้า สวมกางเกงสีขาว สวมรองเท้าสีทอง
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " จันทมนตรา ธาตุหลวงบูชา จุติ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 9
สีส้ม
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : มณีรัชตินาคราช
เพศ : หญิง (นาคี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- ปิดเปิดญานบารมี
- สิริโฉมงดงาม
- แสนงอน ชอบของสวยงาม
- จัดสรรตกแต่งเครื่องทรงให้กับพระนาง
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองน่าน
สถานที่ประทับ : ใต้เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง ในจังหวัดน่าน
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีส้ม พระวรกายเกล็ดสีขาวส้ม ครีบสีทอง เศียรสีแดง นัยน์ตาสีส้ม
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดไทยภาคเหนือ สีส้ม ผิวขาว สวมอัญมณีชุดใหญ่ ชอบสีทอง
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " มะสุธิยะ จะนะสะยา มณีรัตนะ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --


ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ :
http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_24.html

23 ความคิดเห็น:

คารวะครับท่าน แล้วองค์ทางภาคเหนือ ถ้ำเชียงดาวพอจะทราบไหมครับ ว่า ลักษณะเป็นเช่นไร

ลักษณะของท่านเป็นองค์สีดำนิล มีหงอนสีแดงสั้นๆ ไม่ยาวมาก นัยน์ตาสีแดงขอบตาสีส้ม ลำตัวขนดสามท่อน อยู่บนชะง่อนผาภายในถ้ำ ในถ้ำจะมีพื้นที่เปียกน้ำชื้น ๆ และเป็นมัน มีเพชรพญานาคอยู่ในถ้ำครับ ในถ้ำมีปู่ฤาษีด้วยครับ แต่ไม่ทราบพระนาม

คารวะค่ะท่านอยา
กทราบว่ามณีโชติเกียวข้องกับนาคในอดีตอย่างไรนามนี้เราค่องใจมากต้องถามท่านฝันทุกคืนอดีตเคยมีนาคชื่อมณีโชตีใหมขัติยะนาคาคือะไร

สวัสดีค่ะ
ขอคำแนะนำหน่อย ในต่างประเทศนั้น ยุโรปนี้มีพญานาคท่านรักษามั้ยคะ
ขอบคุณค่ะ

งั้นที่ถ้ำเชียงดาวที่เราเจอก็คงไม่ใช้องค์สีดำอ่ะ .. องค์ไหนอ่ะ สงสัยจะองค์อื่น หรือยังไง แต่ตอนนั้นก็กลัวมากๆๆด้วย ตัวสั่นไปหมดเลย ผ่านมา10กว่าปี ยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลย อยากรู้ชื่อจังเห็นชัดมาก แม้กระทั้ง ปลายหนวดที่พริวไหว รู้สึกถึงลมหายใจเวลาลำตัวเกล็ดขยับ..

พอจะทราบมั้ยคะ. ท่านที่มีองค์สีขาว มีพี่น้อง5องค์คือใครคะ ถ้ารู้ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

อยากรู้เรื่องจิตคะ

ปู่พญานาคท่านมาเข้าฝันบอกชื่อว่าอัคนีแต่ทา่นลำตัวสีเขียวอยากทราบว่ามีใหมคะ

ขอบคุณคะ....ยังมีเรื่องต่างของพญานาคราชอีกไหมคะ

ขอบคุณคะ....ยังมีเรื่องต่างของพญานาคราชอีกไหมคะ

แท้จริง...จอมราชันย์แห่งนาคราชทั้งปวง...ก็คือ องค์หลวงปู่โกณฑัญญะนาคราชเจ้า. ...เป็นพระเชษฐา ขององค์ปู่ศรีสุทโธเจ้าแห่งวังนาคินคำชะโนด สมเด็จองค์ปฐมเสด็จลงบ่ดาลนิมนต์ปู่ขึ้นมาทำงานแทน


พระพุทธองค์108เพื่อล้างโลก

พระวรกายสีขาวล้วน อีกยังมีพระวรกายใหญ่เท่า10คนโอบ แต้มแต่งด้วยสีชมพูแต้มด้านบนพระวรกาย ยามใดแปลงเป็นมนุษย์นั้นพระองค์จะมีรัศมีดั่งจันทราเต็มดวง พระองค์ทรงประทับ ณ เขาถมอรัตน์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ รบกวนขอทราบพระนาม

อยากรู้ว่ามีชื่อนี้ไหมคัฟ
จันทรนาคีนาคราชเจ้า

สวัสดีค่ะ ได้ฝันถึง 1 พระองค์ บริวารบอกว่าชื่อพญาขุนชัย อยู่ทางเหนือ มี 7 เศียร พระวรกายสีดำนะคะ องค์ใหญ่มาก ดูแลอยู่ใกล้วัดที่สวยงามมากเป็นวัดสีงาขาวทาทองประดับชันนาเรีย ไม่ทราบว่าสถานที่ไหน หรือมีอยู่ไหม ด้วยความเคารพค่ะ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ครั้งที่ 1 ผมฝันเห็นพญานาคเกร็ดสีเขียวรุ่งตัวสูงเท่าภูเขา ใช่พ่อมุทจลินไหมครับเพราะบ้านสวนผมอยู่ใกล้วัดพระมุทจลิน
ครั้งที่ 2 ฝันเห็นลำตัวท่านสีฟ้า โดยปรากฎตัวเป็นก้อนเมฆรูปพญานาคตัวสีฟ้า หงอนสีทอง ลอยลงมาที่บ้าน คาบแก้วสีแดงมาว่างไว้ที้บ้านผม
ครั้งที่ 3 เป็นผู้หญิงแก่ๆผมสีดอกเลาเท่างดงาม หมวยปมขึ้นและสวมชุดภูไทสกลนคร อยู่อยู่กลางหนองหาน จ.สกลนคร ท่านพูดกับผมว่า ตัวเจ้าก็เป็นงู เมื่อไหร่จะคืนร่างกับบเานเราสักที แล้วแม่ย่าท่านนั้นก็กลายเป็นนาคสีเขียวใบตองแก่ หงอนสีทอง ท้องสีชมพู มุดลงในหนองหาน
(อยากทราบว่าทั้งสามครั่งที่ผมฝันนี้ คือท่านไดบ่าง) และฝันเจอบ่อยครั้งมาก

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

อยากทราบว่า มีพญานาคที่มีนามว่า ไกรนเรศ บ้างมั้ย

องค์ที่ดูแลภูเก็ตมีพระนามว่าอะไรครับ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ฝันว่าได้ขี่พญานาคราช องค์สีทองใหญ่มากคะ อยู่ในแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำ อยู่ฝั่งประเทศลาวกำลังมุ่งหน้ามาฝั่งไทยคะ พระนามว่าอะไรคะ ขอบคุณคะ

ฝันว่าได้ขี่พญานาคราช องค์สีทองใหญ่มากคะ อยู่ในแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำ อยู่ฝั่งประเทศลาวกำลังมุ่งหน้ามาฝั่งไทยคะ พระนามว่าอะไรคะ ขอบคุณคะ

นาคี คือนาคที่เป็นผู้หญิง นาคราช คือนาคที่เป็นผู้ชายค่ะ

แสดงความคิดเห็น

 
ขอขอบคุณ http://www.youtube.com : เพลงพระทอง-นางนาค / พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์