วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระนามองค์นาคราช และรายละเอียดเฉพาะองค์


วันอาทิตย์ 20/5/55
พระนามองค์นาคราช และรายละเอียดเฉพาะองค์
เศียรลำดับที่ 1-9
สี : ชมพู เขียว ม่วง ขาว แดง น้ำเงิน เหลือง ฟ้า ส้ม
จำนวนเศียร 9 เศียร
พระนาม : พระนางโสมาสีวิกาเทวะนาคเทวี
เพศ : หญิง (นาคเทวี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- สิริโฉมงดงาม
- เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว
- มีวาจาสัตย์
- พระนางรวมนาคราชทั้ง 9 องค์เข้าด้วยกัน โดยมนต์ของเทพสามตาผู้เปรียบเสมือนพระอาจารย์

ฐานันดรศักดิ์
:

- ธิดาพญานาค นางผู้ถูกถ่ายทอดวิชาและพระเวทย์จากเทพสามตา (ฤาษี)
- กษัตริย์ปกครองอาณาจักรฟูนัน
- ต้นตระกูลขอม
- ชายาพระชัยวรมัน

สถานที่ประทับ
: ปราสาทวิเมียนอากาศ หรือ ปราสาทพิมานอากาศ จ. เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค : นาคเทวีแผ่พังพาน 9 เศียร
ภาคมนุษย์ : พระพักตร์กลมมน
เกศาเกล้าเป็นมวยขึ้นไปครึ่งศีรษะปลายผมปล่อย ผมหยักศกสีน้ำตาลทอง
สวมผ้าแถบ และผ้านุ่งสีน้ำตาลทอง
สวมแหวนอัญมณีสีแดงที่นิ้วชี้ขวา สวมรัดแขนสองข้าง
สวมกำไลพญานาคข้อมือซ้าย
สวมอัญมณีแปดเหลี่ยมสีแดง สวมกำไลข้อเท้า

อื่น ๆ
: นาคราชขอม

บทอัญเชิญ : " โอม โสมา สีวิกาเทวะ นาคะเทวี "

ผู้เกี่ยวข้อง
: มีปรากฎแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ : http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post.html และ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8220.html

เศียรลำดับที่ 1
สีชมพู
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : มณีนครทรรธนาคราช
เพศ : ชาย-หญิง (นาคะ-นาคี)

คุณลักษณะเด่นประจำองค์
:

- มุ่งมั่นรักษาศีล
- ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
- กลายร่างเป็นอะไรก็ได้ทั้งชายและหญิง เมื่อกลายร่างแล้วจะมีฤทธิ์เทียบเท่ากับคน ๆ นั้น

ฐานันดรศักดิ์
: เจ้าเมืองม่านฟ้า ประเทศพม่า


สถานที่ประทับ
: ดูแลและปกปักรักษาพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า


ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีชมพู พระวรกายเกล็ดสีขาวส้ม ครีบสีทอง เศียรสีแดง นัยน์ตาสีส้ม

ภาคมนุษย์ :
พระพักตร์สีขาว แต่งองค์ชุดคล้ายเทวราชประจำทิศ สวมกางเกงแพร ชุดขาว-ชมพูเลื่อม

สวมรัดแขนมีจีบยก สังวาลย์สีชมพู สายสังวาลย์สีทอง

อื่น ๆ
:
ลักษณะเศียรทางภาคเหนือ, พระแม่มนสาเทวีในศาสนาฮินดู


บทอัญเชิญ : " จันทมณี สุริยะโชติ เอหิจิตตัง ม่านฟ้าปะทัง จุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง
: --


ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ 
http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8972.html


เศียรลำดับที่ 2
สีเขียว
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : อินทรนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- เนรมิตตนให้มีขนาดใหญ่โตและยาวได้มากตามความต้องการ
- เดินทางไปไหนก็ได้ ได้รับพรจากพระอิศวร (อวตาร)

ฐานันดรศักดิ์
: เจ้าเมืองแห่งพนมบุรี (ใต้บาดาลสามารถเชื่อมไปยังวิมานบนอากาศ)


สถานที่ประทับ
: บึงใต้ฐานสถูปพระธาตุพนมองค์เดิม
(วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประเทศไทย

(ใต้บาดาลสามารถเชื่อมไปยังวิมานบนอากาศ)

ฉลองพระองค์
:

ภาคพญานาค :
เป็นพญานาคราชสีเขียว
พระวรกายสีเขียว
เศียรสีทอง
นัยน์ตาสีแดงเข้ม

ภาคมนุษย์ :
แต่งองค์สวมสังวาลย์สีเขียว
พระพักตร์คมเข้ม  
มีเครา มีเศียรพญานาคไทย 3 เศียรแผ่พังพาน
เศียรทั้ง 3 เปรียบเสมือนช้างสามเศียร (ช้างเอราวัณ) พาหนะของพระอิศวรเจ้า

อื่น ๆ
:
อิศวรครอบร่าง


บทอัญเชิญ : " อินทรราชา นาคะพุทธา พนมราชจุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง
:  มีปรากฎแล้ว


ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_7721.htmlเศียรลำดับที่ 3
สีม่วง
จำนวนเศียร 5 เศียร
พระนาม : ฉัตรบำเพ็ญสุทัศน์นาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- มีญานบารมีสูง
- รักความยุติธรรม
- เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้


ฐานันดรศักดิ์ : เจ้านาคราชแห่งพิมายนคร ชายาพระนามว่า ศิริจันทรานาคราช


สถานที่ประทับ : ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย


ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีม่วง พระวรกายสีม่วง ครีบสีทอง ท้องสีฟ้า
ภาคมนุษย์ : ยังไม่ปรากฎ


อื่น ๆ : นาคราชขอมเก่า


บทอัญเชิญ : " สุทัศน์นาคราช ชัยยะพุทธา โอมมหาเตโช จุติ "

ผู้เกี่ยวข้อง :  --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/06/blog-post.htmlเศียรลำดับที่ 4
สีขาว
จำนวนเศียร 5 เศียร
พระนาม : สุวรรณทนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
ขาวดุจผู้ทรงศีล
- กำหนดญานบารมีได้สูงมาก
- สามารถชุบชีวิตคนได้
- ดูแลประชาชนของพระนาง


ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าบาดาลแห่งพนมรุ้งนคร


สถานที่ประทับ : พนมรุ้ง (เทวราชดูแลทั้ง 9 ทิศ)


ฉลองพระองค์ : พระวรกายเป็นสีขาวขลิบทอง
เศียรสีขาวอมชมพู ครีบสีทอง แต่งชุดสีขาวเมื่อเป็นคน หมั่นบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ สร้อยสังวาลย์เป็นสีทองอมชมพู


บทอัญเชิญ : "สุวรรณมัชชะ ปะมะทัง สักกะระยานัง เอหิพุทโธ"

ผู้เกี่ยวข้อง :  มีปรากฎแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_8227.html

เศียรลำดับที่ 5
สีแดง
จำนวนเศียร  7 เศียร
พระนาม : อาทิตยสิทธิ์มหานาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- วาจาสิทธิ์
- พระเวทย์
- อยู่หลังเมื่อพระนางออกว่าราชการ นำหน้าพระนางเมื่อมีภัย
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าแห่งเมืองนครวัด นครธม
เจ้าแห่งลุ่มน้ำทั้ง 9 ในเขมร
พญานาคราชขอม 7 เศียร
สถานที่ประทับ : ปราสาทนครวัด นครธม จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ฉลองพระองค์
ภาคพญานาค : ตาสีแดง เศียรสีแดงเข้ม ท้องสีขาวอมแดง (มีให้เห็นตามปราสาททั่วไปในเขมร)
ภาคมนุษย์ : เสื้อสีขาว กางเกงสีแดง สวมกำไลที่ข้อเท้าข้างขวา ใบหน้ามีเครา และหนวด ใบหน้าคม รูปร่างสันทัด มีพลังจิตที่เข้มแข็ง   เข้าถึงยาก ชี้นิ้วไปข้างหน้าปราบศัตรูและหมู่มาร
บทอัญเชิญ : "อาทิตยะ มะยะสะภา สุยาธินัง สุปะนัตตัง เอหิจิตติ"
ผู้เกี่ยวข้อง :  --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 6
สีน้ำเงิน
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : เอนกอังกูรจันทนาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- ชอบความเงียบ สันโดด
- ไม่ยอมใคร มีอาคมเก่งกล้า
- หายตัวได้
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ
สถานที่ประทับ : ปราสาทเมืองสิงห์ ถ้ำ และ เขื่อนต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราช 1 เศียร ลำตัวและเกล็ดเป็นสีน้ำเงิน ใต้ท้องเป็นสีดำ เศียรเป็นสีแดง นัยน์ตาสีน้ำเงินเข้ม
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดสีขาวคล้ายฤาษี มีเครายาวมาก
อื่น ๆ : วันเพ็ญในเขื่อนท่านจะลอยขึ้นผิวน้ำ มีบุญถึงได้พบท่าน
บทอัญเชิญ : " สิงหราชเดโช จุติมะยัง เอหิจิตตัง จุติ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 7
สีเหลือง
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : จันทผ่องอำไพนาคราช
เพศ : หญิง (นาคี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- สั่งเป็น สั่งตายได้
- คนเขมรกลัวยิ่ง
- พูดน้อย
- มีเสียงหวานไพเราะ แต่เข้มด้วยพลัง
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองอุบลศรีนคร (รามเทพ)
สถานที่ประทับ : จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศกัมพูชา (เขมรตอนต้น)
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชขอม 3 เศียร พระวรกายสีเหลือง ครีบสีทอง ท้องสีขาว เศียรสีทอง นัยน์ตาสีเหลือง
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดแบบชาวอิสานใต้ (ชุดโบราณ) พูดได้ทั้งภาษาไทย และ เขมร ดูแลแม่น้ำโขงส่งให้เขมร
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " จุติปุระ อำไพผ่องศรี จันทนาคี เอหิ มะมะ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 8
สีฟ้า
จำนวนเศียร 3 เศียร
พระนาม : จันทรคุปต์นาคราช
เพศ : ชาย (นาคะ)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- รักษาคำพูด
- มนตรานาคราช มีพิษที่ร้อนแรง
- ดูแลท้องฟ้า และ ผืนน้ำ
- เคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ดุจภูเขาได้ในพริบตา
- เสกสิ่งของให้กลายเป็นหินได้
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองเวียงจันทร์ (เชียงตุง)
สถานที่ประทับ :
1. กลางลำน้ำโขง บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงแรมมงคล อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
2. ใต้พระธาตุหลวง อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
3. วัดพระแก้ว อ.เวียงจันทร์ ประเทศลาว
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีฟ้า-ขาว 3 เศียร
ภาคมนุษย์ : พระหัตถ์ซ้ายถือกริช สวมเสื้อสีฟ้า สวมกางเกงสีขาว สวมรองเท้าสีทอง
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " จันทมนตรา ธาตุหลวงบูชา จุติ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ เศียรลำดับที่ 9
สีส้ม
จำนวนเศียร 1 เศียร
พระนาม : มณีรัชตินาคราช
เพศ : หญิง (นาคี)
คุณลักษณะเด่นประจำองค์ :
- ปิดเปิดญานบารมี
- สิริโฉมงดงาม
- แสนงอน ชอบของสวยงาม
- จัดสรรตกแต่งเครื่องทรงให้กับพระนาง
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าเมืองน่าน
สถานที่ประทับ : ใต้เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง ในจังหวัดน่าน
ฉลองพระองค์ :
ภาคพญานาค : เป็นพญานาคราชสีส้ม พระวรกายเกล็ดสีขาวส้ม ครีบสีทอง เศียรสีแดง นัยน์ตาสีส้ม
ภาคมนุษย์ : แต่งองค์ชุดไทยภาคเหนือ สีส้ม ผิวขาว สวมอัญมณีชุดใหญ่ ชอบสีทอง
อื่น ๆ :
บทอัญเชิญ : " มะสุธิยะ จะนะสะยา มณีรัตนะ จุติ "
ผู้เกี่ยวข้อง : --


ข้อมูลเพิ่มเติ่มสถานที่ประทับ :
http://phimeanakas.blogspot.com/2012/05/blog-post_24.html

18 ความคิดเห็น:

คารวะครับท่าน แล้วองค์ทางภาคเหนือ ถ้ำเชียงดาวพอจะทราบไหมครับ ว่า ลักษณะเป็นเช่นไร

ลักษณะของท่านเป็นองค์สีดำนิล มีหงอนสีแดงสั้นๆ ไม่ยาวมาก นัยน์ตาสีแดงขอบตาสีส้ม ลำตัวขนดสามท่อน อยู่บนชะง่อนผาภายในถ้ำ ในถ้ำจะมีพื้นที่เปียกน้ำชื้น ๆ และเป็นมัน มีเพชรพญานาคอยู่ในถ้ำครับ ในถ้ำมีปู่ฤาษีด้วยครับ แต่ไม่ทราบพระนาม

คารวะค่ะท่านอยา
กทราบว่ามณีโชติเกียวข้องกับนาคในอดีตอย่างไรนามนี้เราค่องใจมากต้องถามท่านฝันทุกคืนอดีตเคยมีนาคชื่อมณีโชตีใหมขัติยะนาคาคือะไร

สวัสดีค่ะ
ขอคำแนะนำหน่อย ในต่างประเทศนั้น ยุโรปนี้มีพญานาคท่านรักษามั้ยคะ
ขอบคุณค่ะ

งั้นที่ถ้ำเชียงดาวที่เราเจอก็คงไม่ใช้องค์สีดำอ่ะ .. องค์ไหนอ่ะ สงสัยจะองค์อื่น หรือยังไง แต่ตอนนั้นก็กลัวมากๆๆด้วย ตัวสั่นไปหมดเลย ผ่านมา10กว่าปี ยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลย อยากรู้ชื่อจังเห็นชัดมาก แม้กระทั้ง ปลายหนวดที่พริวไหว รู้สึกถึงลมหายใจเวลาลำตัวเกล็ดขยับ..

พอจะทราบมั้ยคะ. ท่านที่มีองค์สีขาว มีพี่น้อง5องค์คือใครคะ ถ้ารู้ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

อยากรู้เรื่องจิตคะ

ปู่พญานาคท่านมาเข้าฝันบอกชื่อว่าอัคนีแต่ทา่นลำตัวสีเขียวอยากทราบว่ามีใหมคะ

ขอบคุณคะ....ยังมีเรื่องต่างของพญานาคราชอีกไหมคะ

ขอบคุณคะ....ยังมีเรื่องต่างของพญานาคราชอีกไหมคะ

แท้จริง...จอมราชันย์แห่งนาคราชทั้งปวง...ก็คือ องค์หลวงปู่โกณฑัญญะนาคราชเจ้า. ...เป็นพระเชษฐา ขององค์ปู่ศรีสุทโธเจ้าแห่งวังนาคินคำชะโนด สมเด็จองค์ปฐมเสด็จลงบ่ดาลนิมนต์ปู่ขึ้นมาทำงานแทน


พระพุทธองค์108เพื่อล้างโลก

พระวรกายสีขาวล้วน อีกยังมีพระวรกายใหญ่เท่า10คนโอบ แต้มแต่งด้วยสีชมพูแต้มด้านบนพระวรกาย ยามใดแปลงเป็นมนุษย์นั้นพระองค์จะมีรัศมีดั่งจันทราเต็มดวง พระองค์ทรงประทับ ณ เขาถมอรัตน์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ รบกวนขอทราบพระนาม

อยากรู้ว่ามีชื่อนี้ไหมคัฟ
จันทรนาคีนาคราชเจ้า

สวัสดีค่ะ ได้ฝันถึง 1 พระองค์ บริวารบอกว่าชื่อพญาขุนชัย อยู่ทางเหนือ มี 7 เศียร พระวรกายสีดำนะคะ องค์ใหญ่มาก ดูแลอยู่ใกล้วัดที่สวยงามมากเป็นวัดสีงาขาวทาทองประดับชันนาเรีย ไม่ทราบว่าสถานที่ไหน หรือมีอยู่ไหม ด้วยความเคารพค่ะ

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ครั้งที่ 1 ผมฝันเห็นพญานาคเกร็ดสีเขียวรุ่งตัวสูงเท่าภูเขา ใช่พ่อมุทจลินไหมครับเพราะบ้านสวนผมอยู่ใกล้วัดพระมุทจลิน
ครั้งที่ 2 ฝันเห็นลำตัวท่านสีฟ้า โดยปรากฎตัวเป็นก้อนเมฆรูปพญานาคตัวสีฟ้า หงอนสีทอง ลอยลงมาที่บ้าน คาบแก้วสีแดงมาว่างไว้ที้บ้านผม
ครั้งที่ 3 เป็นผู้หญิงแก่ๆผมสีดอกเลาเท่างดงาม หมวยปมขึ้นและสวมชุดภูไทสกลนคร อยู่อยู่กลางหนองหาน จ.สกลนคร ท่านพูดกับผมว่า ตัวเจ้าก็เป็นงู เมื่อไหร่จะคืนร่างกับบเานเราสักที แล้วแม่ย่าท่านนั้นก็กลายเป็นนาคสีเขียวใบตองแก่ หงอนสีทอง ท้องสีชมพู มุดลงในหนองหาน
(อยากทราบว่าทั้งสามครั่งที่ผมฝันนี้ คือท่านไดบ่าง) และฝันเจอบ่อยครั้งมาก

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

อยากทราบว่า มีพญานาคที่มีนามว่า ไกรนเรศ บ้างมั้ย

แสดงความคิดเห็น

 
ขอขอบคุณ http://www.youtube.com : เพลงพระทอง-นางนาค / พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์